Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

A nemesség kötelez. #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

  • nemesség Lemma: nemesség
  • kötelez Lemma: kötelez

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy az előkelő társadalmi réteghez való tartozás, a társadalmi rang, a cím egy bizonyos életmódra, életstílusra ill. megfelelő magatartásra, viselkedésre kötelez Kulcsszavak szögletes zárójelben egy index felállításához . [Példa 1] [Példa 2] [Példa 3] [Példa 4]

Sajátos használat#

A közmondást néha ironikusan is használják. Emellett gyakran szerepel együtt francia eredetijével is (Noblesse oblige, l. az alakváltozatoknál).

Variánsok#

Alakváltozatok#

Noblesse oblige. Ez voltaképpen nem is alakváltozat, hanem a kifejezés francia eredetije. A francia maxima Pierre Marc Gaston Duc de Lévis márki 1808-ban megjelent „Maximes et réflexions sur différentes sujets de morale et de politique" című munkájából való."

Komponensek cseréje#

Variánskomponensek#

  • noblesse Lemma: noblesse
  • oblige Lemma: oblige

Tipikus használat a szövegben#

Themenbereiche (GER)
  • a

Példák #

[Példa 1] (Abschnitt Közmondás ):
Nem mindenki üti el tréfával a kérdést, már csak azért sem, mert az eltérő életutak ellenére e kései utódok többnyire elfogadják, hogy a nemesség kötelez. Viselkedési normát jelent, egy bizonyos - a gyermekekre is átörökítendő - tartást, azt, hogy a családra, a névre nem szabad szégyent hozni, a lehetőségekhez képest az elesettebbeket fel kell karolni. Népszabadság; Cím: Kék vér; Szerző: Szászi Júlia; Dátum: 2001/01/6

[Példa 2] (Abschnitt Jelentés(ek) ):
Habsburg Károly december első napjaiban még egyszerűen csak marhaságnak minősítette a gyanúját is annak, hogy neki bármilyen köze lett volna a World Visionhoz, illetve hogy a személyi összefonódások révén az éhező gyermekek helyett az ő kampányát segélyezték volna. Amikor azonban egy 200 ezer schillinges tételről kiderült, hogy az a Páneurópai Uniónál landolt, a titkon a magyar trónról is álmodó Károly - a nemesség kötelez! - azt ígérte, hogy mellényzsebből és kamatostól fizet. Sőt, ő kérte fel a tekintélyes KPMG könyvvizsgálót a számlák ellenőrzésére. Nagylelkűsége akkor hagyott alább, amikor a szakértők kimutatták, hogy a World Vision 640 ezer schillinggel Károly vízióit finanszírozta feltupírozott nyomdaszámlákkal, hamis költségelszámolásokkal. Például olyan áron vettek bérbe a Páneurópai Uniótól egy alig használt termet, amiből akár a Hotel Bristolban is ülésezhettek volna a harmadik világgal együttérzők. Heti Világgazdaság; Cím: Habsburg Károly botránya; Dátum: 1998/12/19

[Példa 3] (Abschnitt Jelentés(ek) ):
A nemesség kötelez, tartották e történelmi családoknál: a cím öröklődik, a nemességet azonban mindig meg kell szerezni. Az üldöztetések korában a kitelepítettek, börtönbe zártak döntő többsége igazán megállta a helyét. Erkölcsi tartásuk ott is rangot adott nekik, nem a származásukból, hanem egyéniségükből adódott. Hallottam Károlyi lányt, aki erdészeti segédmunkásként bizony nem gyűlölettel, hanem szeretettel beszélt a munkájáról... Magyar Nemzet; Cím: Az arisztokrácia szerepe a mai társadalomban; Szerző: Zichy László; Dátum: 1998/01/16

[Példa 4] (Abschnitt Jelentés(ek) ):
Így aztán, aki nem képes sikeres üzletemberré válni, és kénytelen állami hivatalt vállalni, húzza meg magát, ne éljen vissza a pozíciójából adódó lehetőségekkel, ne engedjen a kísértésnek. A nemesség kötelez - tartja a mondás. Mai szóhasználattal ennek időszerűsített változata olyanformán hangzana, hogy aki politikai vagy társadalmi funkciót vállal, köteles szerényen élni. Nem engedhet a kísértésnek, s ha mézzel jár, nem nyalhatja meg az ujját. Régió: erdélyi; Stílusréteg: sajtó; Cím: Arányok; Szerző: Németh Júlia; Dátum: 1997/13/05

[Példa 5] (Abschnitt Sajátos használat ):
Ez utóbbiak már a későbbi " úri " erényeket, a gentleman nagyvonalúságát, önzetlenségét előlegezik meg sajátos formában. Az arisztokratikus lovagi ideálban az üzleti szellemnek, a gazdasági racionalizmusnak még nyoma sincs. A "nemesség kötelez" ( noblesse oblige ) elve hatja át ezt a szemléletmódot, s ez a kétkezi munka megvetésében, a pazarlás iránti hajlamban, a reprezentálás szeretetében nyilvánul meg. Magyar Elektronikus Könyvtár; Cím: Neveléstörténet; Szerző: Pukánszky Béla, Németh András; Dátum: 1998

[Példa 6] (Abschnitt Sajátos használat ):
Értékelésemet - amelynek a summázata tehát az, hogy mi üdvözöljük és természetesen megszavazzuk ezt az országgyűlési határozati javaslatot - azzal szeretném befejezni, hogy van egy francia közmondás: noblesse oblige - a nemesség kötelez. Remélem, hogy hazánkat - a mai igen nehéz helyzetében is - ez az OECD-tagság arra fogja ilyen értelemben kötelezni, hogy előbbre lépjünk az ország lakossága életszínvonalának mielőbbi javítása érdekében is. Országgyűlési Napló; Szerző: CSÉPE BÉLA , a Kereszténydemokrata Néppárt képviselőcsoportjának vezérszónoka :; Dátum: 1996/04/23

[Példa 7] (Abschnitt Sajátos használat ):
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság soraiban bőven vannak főrangúak: hercegek, grófok. Azt mondják, a nemesség kötelez. NOBlesse oblige. De mire? Ha jól emlékszünk, nem a baksis kikövetelésére, a sumákolásra, egymás bűneinek takargatására. Népszava; Cím: NOBlesse oblige ?; Dátum: 1999/01/11 A példában szójáték található: a kifejezés eredeti francia válozatában szereplő noblesse 'nemesség' szót a szerző a NOBlesse alakra cseréli, beleszőve a NOB, azaz a Nemzetközi Olimpiai Bizottság nevét.

További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája