Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast

Urozenost zavazuje. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • urozenost Lemma: urozenost
  • zavazuje Lemma: zavazovat

Význam(y)#

Říká se, když se od člověka s vyšším společenským postavením či s určitou pověstí očekávájí zvláště kladné charakterové rysy a jistá noblesa. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
"Do důchodu odcházela jedna sestra od nás z oddělení. Je to velká škoda. Je to jeden z těch lidí, co pacienti si spojují s ideálním pracovníkem. Je zkušená laskavá a pacienti ji hodně věřili, hodně se ji svěřovali. Měla přezdívku „Hraběnka.” Právem. Bylo v ní něco aristokratické. Na ni se vztahovalo to: „Noblesse oblige.” Urozenost zavazuje. Chovala se podle toho. Pokud byla v práci nemusel jsem si dělat starosti s informacemi. Vždy mě velmi dobře informovala a já mohl v klidu pracovat. Co nevěděla o pacientech, nestálo za vědění. Bude mi hodně scházet. A na rozloučenou mi darovala „ Nový Zákon” vázaný v kůži z roku 1824. Na té knize je pozoruhodné, že byla evidentně používaná, ale je tak kvalitně svázaná, že z ní nevypadávají listy. Navíc už je samotné provedení té řemeslné práce. Ani nevím čím jsem si takový dar od Hraběnky zasloužil. Ale je to radost. http://chodec.sblog.cz/2006/07/07/

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:


Seznam všech přísloví