Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Urozenost zavazuje #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • urozenost Lemma: urozenost
  • zavazuje Lemma: zavazovat

Význam(y)#

Říká se, když se od člověka s vyšším společenským postavením či s určitou pověstí očekávájí zvláště kladné charakterové rysy a jistá noblesa. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
"Do důchodu odcházela jedna sestra od nás z oddělení. Je to velká škoda. Je to jeden z těch lidí, co pacienti si spojují s ideálním pracovníkem. Je zkušená laskavá a pacienti ji hodně věřili, hodně se ji svěřovali. Měla přezdívku „Hraběnka.” Právem. Bylo v ní něco aristokratické. Na ni se vztahovalo to: „Noblesse oblige.” Urozenost zavazuje. Chovala se podle toho. Pokud byla v práci nemusel jsem si dělat starosti s informacemi. Vždy mě velmi dobře informovala a já mohl v klidu pracovat. Co nevěděla o pacientech, nestálo za vědění. Bude mi hodně scházet. A na rozloučenou mi darovala „ Nový Zákon” vázaný v kůži z roku 1824. Na té knize je pozoruhodné, že byla evidentně používaná, ale je tak kvalitně svázaná, že z ní nevypadávají listy. Navíc už je samotné provedení té řemeslné práce. Ani nevím čím jsem si takový dar od Hraběnky zasloužil. Ale je to radost. http://chodec.sblog.cz/2006/07/07/

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:


Seznam všech přísloví