Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

(A) Türelem rózsát terem. #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

  • türelem Lemma: türelem
  • rózsát Lemma: rózsa
  • terem Lemma: terem

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy a kitartás, türelem meghozza a várt eredményt. [Példa 1] [Példa 2] [Példa 3] [Példa 4] A magyar közmondás jelentése közel áll a németben egy másik közmondáséhoz is: Geduld bringt Rosen.

Sajátos használat#

A közmondás sajátos használata.

Variánsok#

Alakváltozatok#

Türelem rózsát terem. [Példa 8] A kifejezés határozott névelővel és anélkül egyaránt előfordul.

Variánsok#

Alakváltozatok#

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)
  • a

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás ):
A Pad a parkban című spanyol film sovány cselekménye - mely az expozícióban felvázolt istenhozzádot követi - éppen erről szól: az újabb viszony kialakításának gondjairól. Talán csak annyi az ábrázolt folyamatban a szabálytalanság, hogy a férfi belső feszültségének intenzitása minimális. A fiatalúr azt veszi a fejébe, hogy a véletlenre bízza a dolgot. Nem vállalkozik a kortársaira jellemző élveteg nővadászatra, hanem kivárja a pillanatot, amikor a nagy Ő, a Miss Igazi megjelenik az életében. Hirtelen elhatározástól vezettetve merészen leszűkíti a terepet. Minden áldott nap ugyanabban az időpontjában leül egy festőien szép park padjára ( hál ' istennek sosem esik az eső ), esténként pedig kedvenc bárja törzsasztalánál foglal helyet. Nyilván arra gondol: a türelem rózsát terem, előbb-utóbb valaki csak letelepszik melléje. Nem mernék megesküdni a módszer célirányosságára, de hát Juan számítása beválik. Egyszer csak felbukkan mellette itt is, ott is a várt partner. A " szabadtéri " Aliciát és a szórakozóhelyen ücsörgő Anát nem azonos bordában szőtték ( ami kedvez a " kísérletnek " ). Előbbi cserfes teremtés, egyszerű, gyakorlatias észjárású ifjú hölgyemény, utóbbi intellektuális alkat, filozofikus hajlammal, másfajta IQ-val és igényekkel. Végtelenített eszmecsere kezdődik Juan és egyes, illetve kettes számú nője között. A beszélgetések, melyeket a meglehetősen fád fiú a szebbik nem képviselőivel folytat, többnyire hétköznapiak és súlytalanok. Bármennyire meglepő, az érzelmek nem forrósodnak fel, a hosszú tereferéket nem élénkíti érzéki vágyódás, szexuális játék a tűzzel - leszámítva azt az epizódot, amikor Alicia megcsókolja a pad lovagját. Minden irónia nélkül megjegyezhető: talán dédszüleink korában dívott az efféle tartózkodó szemérmesség. Az ágy messze van a lócától és a bárszéktől egyaránt. A diskurzusok jó néhányszor megismétlődnek, Juan a barátjával szertartásszerűen megbeszéli az eseményeket és fejleményeket, aztán átmenetileg megszűnik a kontaktus a csak lelkizésre " szerződtetett " csajokkal. Nyámnyila barátunk mintha elvesztené a fonalat ( igaz, előtte se nagyon találta ). A messzire távozott ír neki, a fiú elolvassa, majd összetépi a levelet. Újra változik a szín, ki tudja, mit hoz a jövő. A furcsa történet egyik dekódolható üzenete így fogalmazható meg: a remény addig él, míg valaki nem csüccsen mellénk, fő az, hogy ne süppedjünk önmagunkba. Népszabadság; Cím: A társkeresés nehézségei; Szerző: Veress József; Dátum: 2001/09/7

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek) ):
2001. szeptember 1-jétől költöztek át a magyar tanítási nyelvű osztályok a Nyárhíd utcai városi tulajdonban lévő 1993-ben felépült iskolaépületbe. 2002 tavaszán a petíciós íveket az iskolaigazgató az iskolatanács javaslatára eljuttatta a fenntartóhoz, a Nyitrai Kerületi Hivatalhoz. Döntés nem született, a fenntartói jogkör még ebben az évben átszállt a megyei önkormányzatra, amely 2002 novemberében hozott határozata értelmében javasolja a miniszternek, hogy 2003. szeptember 1-jei dátummal történjen meg a szétválás. A miniszteri döntésre több mint egy évet kellett várnunk, mivel újabb " hazafias " érveket kezdtek hangoztatni egyesek /belekeverve még a státustörvényt is//is/ a szétválás ellen, még Zsolna polgármestere is hallatta a hangját, de a türelem rózsát terem elv alapján kivártuk a döntést annak ellenére, hogy a nyitrai önkormányzat döntését követő egy esztendőben nem volt a legbékésebb az együttélés a " közös fedél " alatt. Régió: szlovákiai; Stílusréteg: sajtó; Cím: Előadások óvodapedagógiából; Szerző: Száraz Dénes

[Példa 3] (Szakasz Jelentés(ek) ):
Elnézésedet kérem, hogy ilyen sokáig várattalak a válaszommal, de ahogy mondani szokták, türelem rózsát terem ( kinek a virágját, kinek a tövisét ) Ott hagytuk abba, hogy vitattad a 1999-03-03 10: 56: 48-i hozzászólásomban az alábbi mondatom tartalmát, és a belőle levont következtetést: Te azt írod, szerinted csak a karitatív tevékenység állami támogatását tartod elfogadhatónak, egyfajta haszonelvűségből kiindulva.Index Fórum; Szerző: Precom; Dátum: 1999/03/11

[Példa 4] (Szakasz Jelentés(ek) ):
A többi " kimerült " olvasónak pedig csak annyit szeretnék mondani: türelem rózsát terem! Nagyon sokan úgy hirdetnek a társkereső rovatban, hogy " szabadkaiak előnyben ", vagy " Topolya és környéke " stb. Miért határolják el magukat? Úgy gondolják, hogy a 100 km távolság akadály lehet két szív között? Ki tudja, hol találják meg az igazit? " Régió: vajdasági; Stílusréteg: sajtó; Cím: Reményeink és tévedéseink - Van esélyünk , hogy ezután másként legyen !; Szerző: FRIEDRICH Anna; Dátum: 2005/01/06

[Példa 5] (Szakasz Sajátos használat ):
- Szerintem a legnagyobb, legalábbis általam leginkább becsült erény a türelem. A népi mondás szerint a türelem rózsát terem. Karinthy ehhez hozzátette, hogy csak azt, egyebet nem. Én meg azt vallom, hogy a türelmetlenség viszont csak tövist terem. Abban nyúlkáljak? Magyar Elektronikus Könyvtár; Cím: Politikai forgácsok

[Példa 6] (Szakasz Sajátos használat ):
Ami azóta megmaradt belőlünk: roppant geopolitikai módosulások folytán - és valljuk meg, ezúttal okos alkalmazkodással - minden jel szerint újból Európának szerves részévé lesz -, tehát nem csupán térkép szerint. Itt-amott, remények ügetőversenyén Petőfi jóslata száll lobogókra: " A magyar név megint szép lesz. " Szép lehet, kivéve minket, erdélyi magyarokat meg a többi kisebbségit Felvidéken, Délvidéken. Nekünk most még így szól a regula: a türelem rózsát terem, követelményeinkben pedig hátrább az agarakkal! Többek közt egy francia úrtól is hallom ezt. Szavai Illyés Gyula följegyzését juttatják eszembe. A második világháborút lezáró békekötések idején ő tapasztalta: kelet-európai érdekeik vásznán akármerre tévedt a győztesek ollója, vagdalt országrészek számára nem volt apelláta. Transzszilvániai magyarokról szólva ekkor adta hírül egy párizsi napilap: Transzjordániát újból Romániának ítélték a győztes hatalmak. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Erdélyi változatlanságok; Szerző: Sütő András; Dátum: 2001

[Példa 7] (Szakasz Sajátos használat ):
A türelem a tőzsdén is csak hosszú távon terem rózsát; tekintse hát részvényeit is – csakúgy, mint az ingatlanokat – tartós befektetésnek. Heti Világgazdaság 1997/10/18., 150

[Példa 8] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok ):
„…Nemzeti Színházat nem építünk minden tíz évben, inkább legyünk még egy kicsit türelemmel.” Úgy is tűnt, hogy a türelem tényleg rózsát terem. 1949. március 20-án adta hírül a Szabad Nép: „Rákosi Mátyás a Magyar Függetlenségi Népfront országos konferenciáján bejelentette, hogy az ötéves terv keretében sor kerül az új Nemzeti Színház felépítésére is.” Magyar Hírlap 1995/09/30., 11

[Példa 9] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok ):
Jegyzetek közt lapozok. A megjelenés után engem ért a tisztesség, hogy bemutassam őket, Mátrafüreden. Szállodában. Szép számú közönség. Akik hallgattak minket. Beszédeket és zenét, fölolvasást és szavalatot. Lapozok jegyzeteimben. A könyv " fülein " színes fotók. Meg a lapok közt. Lányok és fiúk. Egymásba kapaszkodnak. A tekintetükkel. Gyanús ez a sok leány. Női költők. Költők vagy nők? Lehet nő költő? Vagy akkor már nem is nő többé? Talán. De mit számít ez? Meg nem mondja senki, kik is írták a verseket. És ez a lényeg. A többi csalárdság. Mert mi a lényeg? Nagy Cili elsöprő lendülete. Iván Ivett képi látása, pontos korrajza. A tetszhalott emberiségnek föladott utolsó lehetőség - a vers. Két lány, érett költészete. Szerintem. És Kárpáti Kamil szerint is. A költő, aki ebben a csoporttestben a lélek. Mester és tanítványai. Akik immár maguk is mesterré érnek. Csak türelem. Bár ahogy Karinthy mondta, a türelem rózsát terem, de semmi mást! Hát igen. Legföljebb Rózsássyt. A Barbarát. Aki rövid verseket ír. És akkor mi van? Nem az a lényeg, vélte Pilinszky, hogy valaki rövid, vagy hosszú verset ír. Indokoltan tegye. Nála bizony, indokolt a rövidség. Ezt persze, nem tudom. De érzem. Benyovszky Anita visszabújik a gyerekkor - Zolnay Vilmossal szólva -, " édességébe ", de nem nosztalgiázva, búsongva, hanem menekülve. Sinkó Kriszta érzékeny fénye opálos. Pacziga Andreától eredezik a kötetcím. S a cím alatt verssorok: " Hosszú lépcsőn visz az utam. / A levegőbe sikoly harap. " Magyar Nemzet; Cím: Életképek; Szerző: Koppány Zsolt; Dátum: 1997/03/10

[Példa 10] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok ):
Bent a farkas, kint a bárány - mondhatnánk az újjáalakult romániai törvényhozás munkájáról. Bő héttel ezelőtt még a szavak varázsát kóstolgatták újdonsült képviselőink és szenátoraink, és e csalóka mágia belopózott nyilatkozataikba is, amelyekben - főként a kormánypárt emberei - ígérték: rendkívüli ülésszakon közel 70 törvénytervezetet ( az előző testülettől átöröklött vagy saját dokumentumot ) tárgyalnak meg. Közben kiderült: kerek egy hét alatt a Képviselőház egyetlenegy törvényt fogadott el, amely - láss csodát! - saját működését szabályozza. Nehéz lehetett ennek is a nyakára hágni, hiszen elevenbe vágó kérdésekről volt szó a jelzett dokumentumban, többek között arról: honatyáink mennyit és milyen körülmények között hiányozhatnak a munkálatokról, ezért miféle fenyítések járnak stb. Szeretném, ha a valóság rácáfolna e megérzésre, ám úgy tűnik, a sokat hangoztatott szigorítás e téren eléggé gyenge lábakon áll, túl sok a szabályzatban az esetlegesség, a " majd meglátjuk ", " esete válogatja " típusú megfogalmazás vagy értelmezési lehetőség. No, de ne siessük el, ugye, a türelem rózsát terem, egyet vagy többet... Régió: erdélyi; Stílusréteg: sajtó; Forrás: Romániai Magyar Szó; Cím: Séta politikusi koponyák körül; Szerző: SZONDA SZABOLCS; Dátum: 2001/18/01

További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája