Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Aki á-t mond, mondjon bé-t is. #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

  • aki Lemma: aki
  • á-t Lemma: á
  • mond Lemma: mond
  • mondjon Lemma: mond
  • bé-t Lemma: bé
  • is Lemma: is

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy amibe egyszer belekezdtünk, vigyük is végig, illetve, hogy a korábbi tetteink következményeit akkor is vállalnunk kell, ha ez esetleg kényelmetlenségekkel jár is. [Példa 1] [Példa 3] [Példa 4]

Sajátos használat#

A közmondás sajátos használata. [Példa 5]

Variánsok#

Alakváltozatok#

Ha á-t mond valaki, mondjon bé-t is. [Példa 5] Az alapforma szintaktikai variánsa: vonatkozó helyett feltételes mellékmondattal.

Komponensek cseréje#

Variánskomponensek#

Tipikus használat a szövegben#

Themenbereiche (GER)
  • a

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás ):
Megveregette Melinda csupasz hátát. - Várj, felveszem a köntösöm. Majd csak kitalálunk valamit. Nem vagyok szélhámos, ha ittam is. Aki át mond, mondjon bét is. Melinda félálomban haladt a zegzugos utcákon. Rókáné a Kultúrház kapujában várta. Elébe futott. - Úristen, milyen nyúzott a képed... Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: A labda; Szerző: Jókai Anna; Dátum: 1971

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek) ):
Valószinű, hogy ennek a vizsgálatnak a során ezt a kérdést is megnézték, onnan kellene információt meríteni, én erről nem rendelkezem információval. Riporter: - Mire utalhatott akkor viszont Orbán Viktor miniszterelnök, illetve Surányi György, a jegybank elnöke? Nikolits István: - Nem tudom, ezt tőlük kell majd megkérdezni, és remélem, hogy erre konkrét, korrekt választ is fognak adni. Kell is, mert elindult egyfajta találgatás, amit én nagyon szerencsétlennek tartok ebben a témában, hiszen itt áttételesen a Nemzeti Bankról is szól a történet, és szerencsétlennek tartom azt, ha homályos kijelentésekkel az ország első számú pénzintézetét és ezen keresztül a forint stabilitását is veszélybe sodorják. Nem jó dolog ez, ha " Á " - t mond valaki, mondjon " B " - t is. Ha valaki azt mondja, hogy itt a titkosszolgálatok is érintettek lehettek, mondja meg, hogy mikor, milyen titkosszolgálatok, milyen érintettséggel - ha ez esetleg még nem áll rendelkezésre, mert egy későbbi vizsgálatnak kell majd kiderítenie, hogy kik voltak ezek, akik kapcsolatba kerültek a bankkal, akkor várja meg a vizsgálat lezárultát, és akkor jelentse be. 1999._09._16. 19: 43: 00 Nyulász Gergely Interjú Nikolits Istvánnal a CW Bank ügyéről I. A Horn-kormány volt titkosszolgálatokat felügyelő minisztere szerint nem csak a forintnak, nem csak a Nemzeti Banknak, hanem a titkosszolgálatoknak is árt a CW AG bank körüli találgatózás. Nikolits István szerint képtelenség, hogy bankokat használjanak fel arra, hogy titkosszolgálati tevékenységet fedezzenek vagy támogassanak.Magyar Rádió Hírműsorok; Cím: Interjú Nikolits Istvánnal a CW Bank ügyéről II.; Szerző: Nyulász Gergely; Dátum: 1999/09/16

[Példa 3] (Szakasz Jelentés(ek) ):
Elnézést kell kérnem a Közgyűléstől és mindazoktól a felszólalóktól, akiket közvetlenül érint, hogy egy trivialitással kell kezdenem. Egy költségvetés - sajnos - kényszerű alapösszefüggéseknek van alávetve, ezeket senki nem kerülheti meg, legfeljebb valamilyen okból figyelmen kívül hagyhatja azokat. Egy költségvetés arról szól, hogy addig lehet nyújtózkodni, amíg a takarónk ér, a bevételek és a kiadások között egyensúlyt kell teremtenünk, vagyis aki a-t mond, az mondjon b-t is: ha valami többletet kíván ahhoz képest, ami a tervezetbe beállítható, akkor természetesen feltételezem, hogy lelkesen nyomta a gombot akkor, amikor a bevételi források növeléséről volt szó. Régió: magyarországi; Stílusréteg: hivatalos; Forrás: Fővárosi Közgyűlés

[Példa 4] (Szakasz Jelentés(ek) ):
Az etnikai arányok megbomlására tett utalás is egyenes beszédként könyvelhető el, bár azzal a státustörvény kiváltotta romániai hisztériát nemhogy csillapította volna, sőt újabb rohamokra adott indítékot. Pedig Románia köznépét és - véleményét csak a médiás faggatások alkalmával foglalkoztatja a törvény, melyről meglepően keveset tudnak még az érintettek is, azaz véreink, akik - hiába foglalkozott a kedvezménytörvénnyel a magyar média, a Duna tv - jóformán semmit sem értettek meg belőle, talán éppen a romániai ellenkampány okán is. De mi most nem a törvény fontosságát hangsúlyoznánk, hanem a vonatkozó kormányfői kijelentés felemásságát. Hiszen ha státus-ügyben annyira kategorikus tudott lenni Adrian Nastase, joggal elvárhatjuk tőle, hogy az ország egyéb gondjaiban is legalább annyira a sarkára álljon. Mert aki A-t mond, mondjon B-t is! Különben nincs hitele szavának. Józan ésszel érthetőnek találjuk a többségi aggodalmakat, ám ugyanakkor legalább annyira aggasztó, ha nem aggasztóbb az ország gazdasági vergődése, melynek kapcsán ildomos lenne végre tiszta vizet önteni a pohárba, vállalni a háládatlan feladatot s lenyeletni az érintettekkel a legkeserűbb pirulát is. Helyben topog a magánosítás, akárcsak az állami tőkéjű kolosszusok átszervezése. Sztrájkolnak a nagyvállalatok alkalmazottjai, kiknek segélyt ígér s olykor ad is a kormányzat ahelyett, hogy az adófizetői pénzeket például a határontúli románok megsegítésére fordítaná. Romániai Magyar Szó; Cím: Mondjon B-t is !; Szerző: FERENCZ L. IMRE; Dátum: 2001/28/06

[Példa 5] (Szakasz Sajátos használat ):
Móricz Zsigmond ismeri a falut és a tanyai világot. Nála talán senki jobban… Éppen ezért várná tőle az ember, hogyha már á-t mond, mondjon bé-t is. S hogy miért nem mondja ki azt a bé-t már egyszer, az ördög tudja. NYUGAT 1935. 12. SZÁM, ÁRKÁDIA

További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája