Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Az utolsókból lesznek az elsők. #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

  • utolsókból Lemma: utolsó
  • lesznek Lemma: lesz
  • elsők Lemma: első

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy a szerencse forgandó, gyakran a hátul állók feljavulva élre törnek (az elöl állók pedig lemaradnak). [Példa 1] [Példa 2] [Példa 3] [Példa 4]
A magyarban a közmondás gyakran szerepel teljesebb formájában, amelyben a szerencse forgandóságának másik oldala is kifejezést nyer: Az elsőkből utolsók lesznek.

Sajátos használat#

A magyarban a közmondás gyakran szerepel teljesebb formájában, amelyben a szerencse forgandóságának másik oldala is kifejezést nyer: Az elsőkből utolsók lesznek. Lásd a példákat! [Példa 5] [Példa 6] [Példa 7]

Variánsok#

Alakváltozatok#

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)
  • a

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás ):
Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés! Most áttérünk a kérdésekre. Dr. Homoki János képviselőtársunk, a Független Kisgazdapárt képviselőcsoportjából kérdést kíván feltenni a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszterhez A Magyar Postánál a versenytárgyaláson az utolsókból lesznek az elsők? címmel. Országgyűlési Napló; Szerző: ELNÖK :; Dátum: 1995/04/04

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek) ):
Még mielőtt a topictemetőben végzem, kísérletet teszek az utolsókból lesznek az elsők versenyére, ha előre kerülök, hátha többen a csésze fenekére néznek. Index Fórum; Szerző: nomira; Dátum: 1999/02/08

[Példa 3] (Szakasz Jelentés(ek) ):
Eszembe jut a bibliai idézet: az elsőkből utolsók lesznek, és az utolsókból elsők. Mennyi ártatlan bárgyúság ebben is! Már rég nem arról van szó, hogy ki szakítja át a célszalagot ( hiszen ez csak a látszatok rémuralmáért folyó harc feltétele ), hanem arról, hogy a megmenekülés esélyeit ki látja tisztább szemmel. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Tenger és diólevél I-II.; Szerző: Csoóri Sándor; Dátum: 1994

[Példa 4] (Szakasz Jelentés(ek) ):
A jelenlegi még nem éppen tökéletes világunkban azonban a kényszerű sorsfordulatoknak sokszor büntetés jellege is van, mivel a ma embere hatalma, sikerei csúcsán hajlamos arra, hogy antihumánus cselekedeteket vigyen véghez, visszaéljen kedvező helyzetével. A fejlődés törvénye azonban nem tűri az egyensúly megbomlását, ezért egy idő után visszaállítja a dolgok normális menetét. A Biblia szerint így lesznek az elsőkből utolsók, az utolsókból pedig elsők. A törvényszerű bukás igen gyakori oka még az öntömjénezés, mely leglátványosabban a politikában nyilvánul meg, személyi kultusz formájában. Aki lépten-nyomon dicséri önmagát, vagy megköveteli környezetétől, hogy okkal-ok nélkül magasztalják tetteit, az egy idő után földreszállt istennek hiszi magát, és teljesen elveszti az önkontrollt saját személyisége felett. A képmutató, öntelt viselkedés azonban ellenszenvet kelt Istenben, és gyűlöletet szít az emberek lelkében. Az ilyen magatartásnak elkerülhetetlen következménye a bukás, melynek kiváltói a legtöbbször azok lesznek, akiket a zsarnokság korábban alaptalan dicshimnuszok szajkózására kényszerített. Magyar Elektronikus Könyvtár; Cím: Ezoterikus körkép; Szerző: Kun Ákos; Dátum: 1997/12

[Példa 5] (Szakasz Sajátos használat ):
Az elsőkből lesznek az utolsók, az utolsókból az elsők – ez a tanulsága Kopátsy Sándor a „Huszadik század igazsága” című cikkének. A szerző több ízben hivat-kozik Svájcra. Magyar Hírlap 1997/07/28

[Példa 6] (Szakasz Sajátos használat ):
Ez az emlék csak épp meglegyint nagy siettemben, hogy Imre bácsival elkezdjük a mozgolódást. Eleinte magánszorgalomból. Ugyanis: kenyérért, sajtért a piacra, vízért a kútra nyargalni nem kötelező. Meg az sem, hogy a vágyainkban fölvillanó szivárványos pisztrángok láttán végigcsapkodjuk a Hargita vizeit. A méhek azonban, akik Imre bácsit mint szolgájukat dolgoztatják, kényszerű futásra serkentenek. Rajzás kezdődik, újabb családalapítás. A vele járó gondokkal persze: hogy merre száll majd a királynő, melyik fát szemeli ki a honfoglalásra; hogy csapongó természetét a vízipuskával le bírjuk -e csillapítani, s a felkínált kicsi szilvafát elfogadja -e ideiglenes szállásként. Elgondolásunk ugyanis: hogy erről a helyről, a festő színes kaptárvárosából kimenetel nincs és nem lesz; tavasszal itt virágzik az akác, szemközt a havasi legelő, maradjon hát ki-ki az anyabölcső ringásközelében. Maradjon? Jó szagú kaptárral marasztaltassék! Olyanformán, ahogy Imre bácsi teszi, simogató-puha tolluseprűvel, nyílt orcával - aki fél tőlük, hagyjon békét nekik! - s jómagam a langyos vízpermettel. Bár én úgy gondoltam, hogy a kamarási módszer - az ősi primitív - a legeredményesebb. A szalmakalapnyi népet először trágyafüsttel megkínozzák, majd egyetlen erőszakos mozdulattal a kasba belerázzák; fele-harmada jó helyre suppan, a többi mellé szotyog, vagy világgá repül, az utolsókból a kas alján megint elsők lesznek, némelyik megfullad, s kész e társadalom, lehet dolgoztatni.Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Omló egek alatt; Szerző: Sütő András; Dátum: 1990


További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája