Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Poslední budou první #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • poslední Lemma: poslední
  • budou Lemma: být
  • první Lemma: první

Význam(y)#

Přísloví poukazuje na skutečnost, že ti, kteří mají převahu a pohotově jednají, nemusí být nejlepší. Naopak ti, kteří jednají s rozvahou a nepříliš okázale, mohou dosáhnout úspěchu. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Hodnota dobrovolného celibátu impotenta je prakticky nulová. (J. Slíva) Lze věřit na bohy s takovými věřícími? (G. Laub ) Biblická logika: první budou poslední, poslední budou první, a prostřední zůstanou prostřední. (J . Slíva) Boj chudých duchem proti bohatým duchem se jen vydává za třídní boj. Lidové noviny - Nedělní příloha, č. 16/1994

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
poslední budou


Seznam všech přísloví