unbekannter Gast

Poslední budou první #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • poslední Lemma: poslední
  • budou Lemma: být
  • první Lemma: první

Význam(y)#

Přísloví poukazuje na skutečnost, že ti, kteří mají převahu a pohotově jednají, nemusí být nejlepší. Naopak ti, kteří jednají s rozvahou a nepříliš okázale, mohou dosáhnout úspěchu. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Hodnota dobrovolného celibátu impotenta je prakticky nulová. (J. Slíva) Lze věřit na bohy s takovými věřícími? (G. Laub ) Biblická logika: první budou poslední, poslední budou první, a prostřední zůstanou prostřední. (J . Slíva) Boj chudých duchem proti bohatým duchem se jen vydává za třídní boj. Lidové noviny - Nedělní příloha, č. 16/1994

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
poslední budou


Seznam všech přísloví