Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast


Chudoba cti netratí.#

[Doklad 1]

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

  • chudoba Lemma: chudoba
  • cti Lemma: česť
  • netratí Lemma: tratiť

Význam(y)#

Príslovie vyjadruje postoj, že ľudia, ktorí sa dostali do núdze, alebo sú v núdzi , sa za svoj stav nemajú hanbiť. [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Zvláštnosti použitia príslovia s kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách na vytvorenie indexu. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Varianty so zámenou komponentov potenciálny komentár
[Doklad 5]

Variantné komponenty#

  • Variantný komponent 1 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 1
  • Variantný komponent 2 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 2
  • Variantný komponent 3 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 3

Typické použitie v texte#

Príslovie sa používa prevažne vo svojej citátovej podobe. [Doklad 6] [Doklad 7] [Doklad 8]
Tematické okruhy (SK)
  • a

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie ):
V starobe si celkom inú pesničku pískal. Kedysi chudobný proletár a beťár zomrel ako bohatý pravotár. Porekadlo - Aj vo Viedni ľudia biedni - poznal Ollik na vlastnej koži. V hlavnom meste monarchie žil po prepustení z petrovaradínskeho väzenia. Nad krásnym modrým Dunajom napísal kocúrkoviádu Zňenadála pod pseudonymom Svetovič ( 1863 ). Nový dramatik sa nám zrodil v tom istom roku ako Matica slovenská. O rok poslal svoju veselohru novozaloženému spolku na vydanie. V sprievodnom liste podčiarkol, že hru „ darom dať nechce “, bo mu to jeho chudoba neodpustí. Chudoba cti netratí, ale Ollik ju stratil vyhrážkou z konca listu, že ak Matica hru nekúpi, dá jej inačieho ducha a predá Maďarom. Stačilo niekoľko škrtov perom a z „embera“ by bol „gazember“. Vyhrážku si asi rozmyslel, lebo v maďarskom divadle Ollika nemajú zaknihovaného. My zase nemáme Ollikove knihy. Zaujímavé je, že dramaturg Martin Porubjak na Ollikovo prevracanie kabáta verí. V propagačných materiáloch k inscenácii niekdajšieho štúrovca ako košútovca predstavuje. Literárny týždenník 1998/15

[Doklad 2] (Odsek Význam(y) ):
“Hádam máte ešte čas, vážení vládni aj opoziční politici, taký program vypracovať, nech Vás neuspokojí údaj autora traktátu, že „v tomto štádiu chudoby na Slovensku žije asi 12 percent obyvateľstva“. Nie je to síce veľa, ale aj to sú nie zanedbateľní voliči, či azda áno ? Ján Révaj, Bratislava K utopickému záveru utopické želanie Vďaka Ľ . Schramekovi a kolektívu LT za uverejnenie článku „Chudoba cti netratí“( LT 21 / 98 ) . K utopickému záveru si dovoľujem pripojiť rovnako utopické želanie, aby mravnú revolúciu, ktorú začal Ježiš, dokončil Otec Nebeský prostredníctvom ďalších svojich synov (prípadne i dcér) . Literárny týždenník 1998/25


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia ):
[...]Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov ):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte ):
Rozhovoril som sa ako vtedy, keď som pred časom debatoval s inak vynikajúcim básnikom Paľom Horovom, ktorý chcel zrušiť „y" — veď takú tendenciu aj Ty vo svojom článku spomínaš. Ibaže, ako si isto spozoroval, tento list nie je určený iba Tebe. Ján Majerník Sto rokov za nami, Marián Tkáč a hmotne, tým nepriamo úmerne zabúdalo na mravy. Až sa mi tak javí, že čím je vo svete viac peňazí, tým menej je morálky. Nie, nechcem tvrdiť, že len chudoba cti netratí, ale predsa ! Nekriví nadmerné bohatstvo, ak nie je výsledkom dlhodobého poctivého snaženia, ale špekulovania na úkor iných — chrbtice a charaktery ? Veď sa len pozrime na začiatok a na koniec minulého storočia z tohto zorného uhla. Literárny týždenník 2001/6


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Nuž ale - v bačových očiach sú to špekulácie. A kto sa živí špekuláciami? Špekulant ! A čo treba spraviť so špekulantmi? Treba ich naučiť zarábať si poctivou prácou. Z poctivej práce sa dá tiež zbohatnúť - ale keď človek zbohatne - je z neho boháč. A či sme my za to bojovali za práva pracujúceho ľudu, aby sa z ná stali boháči? Len sa my pekne kontrolujme, aby sa majetok rozdelil rovným dielom ! Peniaze kazia ľudí. Chudoba cti netratí. Peniaze nie sú všetko - hlavné vec je zdravie... Dolu v doline začala zúriť demokracia. Kadekto zo špekulantov sa chce prešpekulovať do vlády. Poradil som bačovi, že by v demokracii mohol byť aj on poslanec. "A čoby nie? Dakto musí tých špekulantov kontroluvať. Hore sa ovečky, hore dolinami a ja pôjdem kontrolovať všetky Strany...!" A viete, čo robím ja? Strážim ovce, aby sa nezduli. Žijeme čas plný napätí, úzkosti, hľadania. SME. Denník. Bratislava: Petit Press 24.11.1994

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Došlo na prehliadky krás zámkov. Na tú neopísateľnú nádheru sme hľadeli s otvorenými ústami a zatvorenými ušami - nemali sme na sprievodcu - samotné vstupné predstavovalo značnú položku v rozpočte a prospekty boli zásadne v nedostupných rečiach. Na Montmartri sme nakúpili pre celú rodinu eifelovky, keď už sme nemali na výťah na samý jej vrch a pľahočili sme sa dve poschodia pešo, aby sme si mohli povedať - veni, vidi, vici! Na krásy v Louvri sme čakali do popoludnia, lebo lístky boli o polovicu lacnejšie. Moja mami vravievala, že chudoba cti netratí ( toho sa drží aj naša vláda )... Len aby slúžilo zdravíčko. A podrobné popisy krás, ktoré sme ohmatali vlastnými očami, si prečítame pekne v teplúčku doma na gauči. Ešteže cestovky ponúkajú aspoň schopných sprievodcov, ovládajúcich rôzne pikošky. SME. Denník. Bratislava: Petit Press 19.8.1995

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu _ [lemma="chudoba"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="chudoba" [|Wissenssammlungen/Sprichwörter/ * [word="cti"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="cti"

Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.


Liste aller Sprichwörter