Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Chudoba cti netratí.#


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • chudoba Lemma: chudoba
  • cti Lemma: čest
  • netratí Lemma: tratit

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje životní postoj, podle něhož se člověk, který se ocitl v nouzi, nemusí za svůj stav stydět. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Kapitalismus se dávno smířil s vědomím, že chudobu vymýtit nelze, že lze jen odstraňovat její nejtvrdší projevy a důsledky. A nepohrdat jí: Ve vyspělých zemích obvykle nikdo krom části bohatých namyšlenců nepohlíží na chudé lidi s despektem. V praxi tam platí, že chudoba cti netratí. Záchranná sociální síť je v západní Evropě naprostou samozřejmostí, nikdo ji nezpochybňuje. Lidové noviny, 19. 2. 2000%
[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [lemma="čest"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="čest" {0,2 [lemma="tratit"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="tratit"


Seznam všech přísloví