Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast

Chudoba cti netratí.#


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • chudoba Lemma: chudoba
  • cti Lemma: čest
  • netratí Lemma: tratit

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje životní postoj, podle něhož se člověk, který se ocitl v nouzi, nemusí za svůj stav stydět. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Kapitalismus se dávno smířil s vědomím, že chudobu vymýtit nelze, že lze jen odstraňovat její nejtvrdší projevy a důsledky. A nepohrdat jí: Ve vyspělých zemích obvykle nikdo krom části bohatých namyšlenců nepohlíží na chudé lidi s despektem. V praxi tam platí, že chudoba cti netratí. Záchranná sociální síť je v západní Evropě naprostou samozřejmostí, nikdo ji nezpochybňuje. Lidové noviny, 19. 2. 2000%
[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [lemma="čest"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="čest" {0,2 [lemma="tratit"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="tratit"


Seznam všech přísloví