Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast


Ešte vlka nezabili, už na jeho kožu pili.#

[Doklad 1]

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

 • ešte Lemma: ešte
 • vlka Lemma: vlk
 • nechytili Lemma: chytiť
 • už Lemma: už
 • na Lemma: na
 • jeho Lemma: on
 • kožu Lemma: koža
 • pili Lemma: piť

Význam(y)#

Príslovie vyjadruje zásadu, podľa ktorej človek nemá predčasne hodnotiť úspech niečoho, ak dielo ešte nie je ukončené. . [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa niekedy používa v skrátenej podobe "Ešte vlka nechytili..." [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Ešte vlka nechytili, už na jeho kožu pili. potenciálny komentár
[Doklad 5]

Variantné komponenty#

 • [[[[[[nechytili Lemma: Es ist kein InterWiki-Link Wissenssammlungen/Sprichwörter/nechytili Lemma definiert!
 • Variantný komponent 2 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 2
 • Variantný komponent 3 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 3

Typické použitie v texte#

Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6]
Tematické okruhy (SK)
 • a

Doklady#

Do