Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast


Ešte vlka nezabili, už na jeho kožu pili.#

[Doklad 1]

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

 • ešte Lemma: ešte
 • vlka Lemma: vlk
 • nechytili Lemma: chytiť
 • už Lemma: už
 • na Lemma: na
 • jeho Lemma: on
 • kožu Lemma: koža
 • pili Lemma: piť

Význam(y)#

Príslovie vyjadruje zásadu, podľa ktorej človek nemá predčasne hodnotiť úspech niečoho, ak dielo ešte nie je ukončené. . [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa niekedy používa v skrátenej podobe "Ešte vlka nechytili..." [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Ešte vlka nechytili, už na jeho kožu pili. potenciálny komentár
[Doklad 5]

Variantné komponenty#

 • [[[[[[nechytili Lemma: Es ist kein InterWiki-Link Wissenssammlungen/Sprichwörter/nechytili Lemma definiert!
 • Variantný komponent 2 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 2
 • Variantný komponent 3 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 3

Typické použitie v texte#

Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6]
Tematické okruhy (SK)
 • a

Doklady#

Do