Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast

Evés közben jön meg az étvágy. #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

  • evés Lemma: evés
  • közben Lemma: közben
  • jön meg Lemma: megjön
  • étvágy Lemma: étvágy

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy akkor kap igazán kedvet az ember valamihez, amikor már belefogott; a siker mind többre és többre ösztönöz. [Példa 1] [Példa 2] [Példa 3] [Példa 4] A kifejezés Rabelais Gargantua című szatirikus históriájából (I. 5.) vált szállóigévé.


Sajátos használat#

A közmondás sajátos használata. [Példa 5] [Példa 6] [Példa 7]

Variánsok#

Alakváltozatok#

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)
  • a

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás ):
S mert evés közben jön meg az étvágy, magától értetődik, hogy nem érte be ennyivel, azaz egy doktorátussal.Népszabadság 1998/05/2., 40

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek) ):
Egy nagy lépéssel közelebb az aranyhoz a Dunaferr-lányok NÉPSZAVA-információ A Dunaferr férfi kézilabdacsapata minden bizonnyal elveszíti tavaly megszerzett bajnoki címét, a lányok viszont a Ferencváros áprilisi legyőzésével az aranyérem első számú várományosává léptek elő. Az elmúlt nyáron jelentősen meggyengült együttestől már a puszta esély a bajnoki címre komoly bravúr - nem kis részben Kis Szilárd edző bravúrja -, de evés közben jön meg az étvágy. A Dunaferr ezért tegnap azzal ment Pápára, hogy legyőzi a Győrt, és három fordulóval a zárás előtt megőrzi egypontos előnyét az FTC-vel szemben. A semleges helyszín a kiírás szerint az ETO hazai pályája volt, de ez sem a tribünön, sem a játéktéren nem érződött. Az újvárosiak támadásban praktikusabbak és gyorsabbak, védekezésben fegyelmezettebbek és összeszedettebbek voltak, többször vezettek három góllal is, és 14-12-vel vonultak szünetre. A fordulás után még egyértelműbb lett a kép. Népszava; Cím: Egy nagy lépéssel közelebb az aranyhoz a Dunaferr-lányok; Dátum: 2001/05/08

[Példa 3] (Szakasz Jelentés(ek) ):
De van plazánk Izraelben és Nyugat-Európában, tehát a kelet európai mallok nyitása mindennek természetes folytatása. - Amikor belefogtak a kelet-európai plazák építésébe, voltak távlati elképzeléseik, hogy végül is hányat építenek majd? - Nem. Amikor belekezdtünk az első építésébe, mindössze be akartuk fejezni és sikeressé tenni. De evés közben jön meg az étvágy. Egy évvel a megnyitás előtt már tudtuk, éreztük, hogy sikeres lesz a vállalkozás. És a mi csoportunk anyacégének, az Europe Israelnek a tulajdonosa, Motti Zisser úr elkészíttetett egy tervet, hogy Budapesten kívül még nyolc másik városban is megjelenjünk. - Ha ennyire beváltotta reményeiket, akkor miért adták el az elsőszülöttet, a Duna Plazát? - Egyszerűen azért, mert kaptunk egy olyan ajánlatot, amelyet nem tudtunk visszautasítani. Népszabadság; Cím: " A profitot nem visszük ki "; Dátum: 2000/12/1

[Példa 4] (Szakasz Jelentés(ek) ):
A volt Kárpátalja székhelyévé avatták... Nem akar vád lenni, de azt sem lehet elhallgatni, hogy Ungvár, amely nagy magyarságában ma csak úgy döngeti a mellét, a nyelvi jogainkért folytatott kisebbségi harcok során a lakosság 20 százalékát sem tudta odaállítani a magyar zászló alá, amit Munkács ismételten megtett. Boldog felszabadulásunk után... ( Ungvárból - a szerző ) törvényhatósági jogú várost is csináltak. És mert evés közben szokott megjönnni az étvágy, egyes ungváriaknak sem elég már a város nevéhez fűzhető " törvényhatósági " jelző, hanem az Ungvár nevéhez értelmezőt is akarnának, szépet, hangzatos, országos hírűvé tevőt: " Árpád városa "... " Ungvár saját szobor-ügyének sikeres kimenetelében azonban nemigen bízhatott, mert új " bizonyítékot " tárt a nyilvánosság elé igazának alátámasztására: egy budapesti cikk nyomán az egész országot bejárta a hír, hogy Ungvárott megtalálták Árpád apjának, Álmos vezérnek a sírját. " És ha mindezek így vannak, ki merné többé vitássá tenni, hogy Árpád városa nem Munkács, hanem Ungvár? " - állapította meg szomorúan a munkácsi lap.Régió: kárpátaljai; Stílusréteg: sajtó; Cím: Egy álom félszázados kálváriája; Szerző: Popovics Béla ,; Dátum: 2005/06/24

[Példa 5] (Szakasz Sajátos használat ):
De ha már valaki helyzetben van, akkor idővel a tehetség megjön magától, mint evés közben az étvágy, mint érdekházasságban a szerelem. Magyar Hírlap 2000/01/3., 8

[Példa 6] (Szakasz Sajátos használat ):
Politika és üzlet összehajol Az új kormány első heteiben a politikában rendezkedett be, de a legutóbbi heteket már a gazdasági hatalomátvétel csatazaja tölti be. A politikai hatalomátvétel teljesen legitim folyamat, s az első időszakban még bizonyos koncentrációra való törekvés is érthető és indokolható. A gazdasági hatalmi koncentrációra irányuló lépések viszont illegitimek és egy modern demokráciában teljesen elfogadhatatlanok. A közvélemény megoszlik abban a tekintetben, vajon mindkettőt előre kidolgozott terv szerint hajtják -e végre, vagy csupán a politikai hatalomátvétel lépései voltak előre kidolgozva, a gazdaságié pedig az " evés közben jön meg az étvágy " gyakorlati elvét követi. A két folyamat valószínűleg lényegileg összekapcsolódik és közös terv alapján működik, de ez az összekapcsolás és maga a gazdasági hatalomátvétel mindenképpen elég rossz fényt vet a " szerzőkre ". Magyar Hírlap; Cím: Ágh Attila : Politika és üzlet összehajol; Dátum: 1998/08/26

[Példa 7] (Szakasz Sajátos használat ):
Már ha egyáltalán be lehet fejezni. Mert a Kő-országot, legalábbis e pillanatban, 2003. január 30-án, bizonyosan nem lehet. Emlékezzünk rá: jó negyven éve, érettségiző koromban ezzel kezdtem - mármint a szülőföld-versekkel - a pályámat, aztán ezzel folytattam - riportokkal, útirajzokkal, elbeszélés-kísérletekkel, vallomásokkal - és hosszú szünet után - Párizs és egyebek - most, a pálya végén, megint csak itt a bogár a fülben: vágjunk neki újra. E kötet olvasói - ha lesznek ilyenek egyáltalán - lehetnek a tanúi: hányszor nekivágok s hányszor abbahagyom, s végül is úgy kell most befejeznem az egész kötetet is, hogy: majd folytatjuk. Mert evés közben jön meg az étvágy, természetesen. S ha nekirugaszkodom egy-egy témakörnek: a családfa, a háborús gyerekkor, a kitelepítés, a gimnazista évek, mindenbe csak belekapni van időm - vajon miért? -, s utána jövök rá, leginkább afféle lépcsőházi filozófia módra -, mi mindent kellene még megírni, mi mindennek utánanézni, s az idő és a türelem egyre kevesebb, mikor lesz ebből egy egész könyv, uramisten. E kiadói évben bizonyosan nem. Márpedig szerződés, ösztöndíj, minden azt sugallja, hogy a könyv most kell, hogy megjelenjen, ebben a 2003-as kiadói évben. Hát megjelenik. Régió: szlovákiai; Stílusréteg: sajtó; Cím: Cselényi László :


További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája