Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Každá mince má dvě strany. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • každá Lemma: každý
  • mince Lemma: mince
  • má Lemma: mít
  • dvě Lemma: dvě
  • strany Lemma: strana

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje zkušenost, že na každou věc je třeba se dívat z různých pohledů, abychom získali pravdivý obraz dané skutečnosti. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
To, co jsem se doma naučila za deset let, bych venku zvládla za tři roky, vzhledem k vysoké kvalitě a intenzitě práce, která tam panuje. Ovšem každá mince má dvě strany - tu druhou představují velké finanční nároky. Pokud nejste naprosto vynikající, musíte si v zahraničí platit kursy i školy. Dalším problémem je, že výtečných tanečníků je mnoho a po škole začíná boj o místo. Stejné je to s choreografy - jsou jich tisíce. Mladá fronta DNES, 15. 7. 1993

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
mince má, věc má


Seznam všech přísloví