Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast

Každá mince má dvě strany. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • každá Lemma: každý
  • mince Lemma: mince
  • má Lemma: mít
  • dvě Lemma: dvě
  • strany Lemma: strana

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje zkušenost, že na každou věc je třeba se dívat z různých pohledů, abychom získali pravdivý obraz dané skutečnosti. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
To, co jsem se doma naučila za deset let, bych venku zvládla za tři roky, vzhledem k vysoké kvalitě a intenzitě práce, která tam panuje. Ovšem každá mince má dvě strany - tu druhou představují velké finanční nároky. Pokud nejste naprosto vynikající, musíte si v zahraničí platit kursy i školy. Dalším problémem je, že výtečných tanečníků je mnoho a po škole začíná boj o místo. Stejné je to s choreografy - jsou jich tisíce. Mladá fronta DNES, 15. 7. 1993

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
mince má, věc má


Seznam všech přísloví