unbekannter Gast


Každý začiatok je ťažký.#

[Doklad 1]

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

  • každý Lemma: každý
  • začiatok Lemma: začiatok
  • je Lemma: byť
  • ťažký Lemma: ťažký

Význam(y)#

Príslovie vyjadruje skúsenosť, že v novej situácii pred novou úlohou , s ktorou nemá človek doteraz skúsenosti , vznikajú ťažkosti . [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie má aj negatívny tvar v podobe "nie každý začiatok býba ľahký. [Doklad 3] Príslovie sa často uvádza introduktormi "Ako sa vraví,.. Vravví sa ..." [Doklad 7] [Doklad 8]

Varianty#

Tvarové varianty#

Začiatky sú ťažké.Potenciálny komentár
[Doklad 4] [Doklad 5]

Zámena komponentov#

Varianty so zámenou komponentov potenciálny komentár
[[[

Variantné komponenty#

  • Variantný komponent 2 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 2
  • Variantný komponent 3 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 3

Typické použitie v texte#

Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6]
Tematické okruhy (SK)
  • a

Doklady#

Dokla