Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast


Každý začiatok je ťažký.#

[Doklad 1]

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

  • každý Lemma: každý
  • začiatok Lemma: začiatok
  • je Lemma: byť
  • ťažký Lemma: ťažký

Význam(y)#

Príslovie vyjadruje skúsenosť, že v novej situácii pred novou úlohou , s ktorou nemá človek doteraz skúsenosti , vznikajú ťažkosti . [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie má aj negatívny tvar v podobe "nie každý začiatok býba ľahký. [Doklad 3] Príslovie sa často uvádza introduktormi "Ako sa vraví,.. Vravví sa ..." [Doklad 7] [Doklad 8]

Varianty#

Tvarové varianty#

Začiatky sú ťažké.Potenciálny komentár
[Doklad 4] [Doklad 5]

Zámena komponentov#

Varianty so zámenou komponentov potenciálny komentár
[[[

Variantné komponenty#

  • Variantný komponent 2 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 2
  • Variantný komponent 3 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 3

Typické použitie v texte#

Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6]
Tematické okruhy (SK)
  • a

Doklady#

Dokla