unbekannter Gast

Kde je kouř, tam je také oheň. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • kde Lemma: kde
  • je Lemma: být
  • kouř Lemma: kouř
  • tam Lemma: tam
  • i Lemma: i
  • oheň Lemma: oheň

Význam(y)#

Říká se v situaci, kdy můžeme pozorování a domněnky zároveň podepřít příčinnými souvislostmi. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Kde je kouř, tam je také oheň, ale kde je oheň, nemusí být kouř. SPOLEČNOST TOP-EL NABÍZÍ NEJVYŠŠÍ KVALITU Kde je kouř, tam je také oheň, ale kde je oheň, nemusí být kouř. Tato slovní hříčka přesně vystihuje podmínky pro dokonalé spalování dřeva, dřevěných i uhelných briket v moderních krbech a kamnech. Již naši předkové věděli, že správná konstrukce kamen na spalování dřeva musí zaručit dosažení maximálně možné teploty. http://www.google.cz/search?hl=cs&q=kde+je+kou%C5%99%2C+tam+je+tak%C3%A9+ohe%C5%88&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:


Seznam všech přísloví