Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.#


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • kdo Lemma: kdo
  • jinému Lemma: jiný
  • jámu Lemma: jáma
  • kopá Lemma: kopat
  • sám Lemma: sám
  • ní Lemma: ona
  • padá Lemma: padat

Význam(y)#

Přísloví popisuje zkušenost, že ten, kdo jiným úmyslně škodí, často sám pocítí negativní důsledky svého konání. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Z vyprávění rodičů, prarodičů, jejich vrstevníků i z podkladů daných historií se mi velmi dobře vybavuje bída a ubohost našeho národa až naprosté ohrožení jeho existence germanizací za nadvlády rakouských Habsburků a Němci, kdy právě ti nyní nazývaní sudetští byli jejími přeochotnými nástroji. Také byli nejnadšenějšími stoupenci Adolfa Hitlera, který se ani nějakou germanizací nehodlal příliš zdržovat a chtěl vyhnat nás z této země. A také už s vysídlováním začal z ryze českého kraje Neveklovska a Sedlčanska, jak o tom svědčí osud naší rodiny i mnoha dalších. Nakonec díky výsledkům války tyto plány zcela nevyšly a dopadlo to dokonce opačně: kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá . Právo, 14. 2. 2003

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="kdo"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="kdo" {0,3 [word="kopá"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="kopá"


Seznam všech přísloví