unbekannter Gast

Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.#


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • kdo Lemma: kdo
  • jinému Lemma: jiný
  • jámu Lemma: jáma
  • kopá Lemma: kopat
  • sám Lemma: sám
  • ní Lemma: ona
  • padá Lemma: padat

Význam(y)#

Přísloví popisuje zkušenost, že ten, kdo jiným úmyslně škodí, často sám pocítí negativní důsledky svého konání. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Z vyprávění rodičů, prarodičů, jejich vrstevníků i z podkladů daných historií se mi velmi dobře vybavuje bída a ubohost našeho národa až naprosté ohrožení jeho existence germanizací za nadvlády rakouských Habsburků a Němci, kdy právě ti nyní nazývaní sudetští byli jejími přeochotnými nástroji. Také byli nejnadšenějšími stoupenci Adolfa Hitlera, který se ani nějakou germanizací nehodlal příliš zdržovat a chtěl vyhnat nás z této země. A také už s vysídlováním začal z ryze českého kraje Neveklovska a Sedlčanska, jak o tom svědčí osud naší rodiny i mnoha dalších. Nakonec díky výsledkům války tyto plány zcela nevyšly a dopadlo to dokonce opačně: kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá . Právo, 14. 2. 2003

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="kdo"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="kdo" {0,3 [word="kopá"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="kopá"


Seznam všech přísloví