unbekannter Gast

Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí.#


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • kdo Lemma: kdo
  • pozdě Lemma: pozdě
  • chodí Lemma: chodit
  • sám Lemma: sám
  • sobě Lemma: se
  • škodí Lemma: škodit

Význam(y)#

Přísloví slouží jako kritický komentář vůči člověku, který přišel pozdě a připravil se o výhodu vyplývající z dochvilnosti. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Vietnamský trhovec asi neznal české heslo: "Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí." Jinak by se nerozčiloval, když mu jiný trhovec na pravidelných jirkovských trzích obsadil údajně jeho místo. Horkokrevný Asiat vzal na muže železnou tyč a praštil jí svého odpůrce přes ruce a hrudník. Blesk, 21. 4. 1999

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="pozdě"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="pozdě" {0,2 [word="chodí"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="chodí"


Seznam všech přísloví