Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí.#


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • kdo Lemma: kdo
  • pozdě Lemma: pozdě
  • chodí Lemma: chodit
  • sám Lemma: sám
  • sobě Lemma: se
  • škodí Lemma: škodit

Význam(y)#

Přísloví slouží jako kritický komentář vůči člověku, který přišel pozdě a připravil se o výhodu vyplývající z dochvilnosti. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Vietnamský trhovec asi neznal české heslo: "Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí." Jinak by se nerozčiloval, když mu jiný trhovec na pravidelných jirkovských trzích obsadil údajně jeho místo. Horkokrevný Asiat vzal na muže železnou tyč a praštil jí svého odpůrce přes ruce a hrudník. Blesk, 21. 4. 1999

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="pozdě"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="pozdě" {0,2 [word="chodí"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="chodí"


Seznam všech přísloví