Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Kdo nic nedělá, nic nepokazí.#


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • kdo Lemma: kdo
  • nic Lemma: nic
  • nedělá Lemma: dělat
  • nepokazí Lemma: pokazit

Význam(y)#

Přísloví lze užít jako kritický komentář o pasivitě lidí, kteří nejsou schopni jednat a vyhýbají se zodpovědnosti. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#


Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Skutečně už i v televizních pořadech je poukazováno na nedostatky vlády, ale naši představitelé mají zřejmě hroší kůži, naprosto nic je nevyprovokuje, aby něco dělali, vždyť heslo, kterým se řídí, je nejspíš - Kdo nic nedělá, nic nepokazí. A nedej Bože něco rozhodnout, to by mohlo mít vliv na dějiny a nikdo nemá odvahu se za své názory postavit. Nedělní Blesk, č. 19/1999

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="nedělá"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="nedělá" {0,2 [word="nepokazí"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="nepokazí"


Seznam všech přísloví