Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Mnoho povyku pro nic.#


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • mnoho Lemma: mnoho
  • povyku Lemma: povyk
  • nic Lemma: nic

Význam(y)#

Přísloví lze použít jako komentář v situaci, kdy je nějaká věc považována za novou, prospěšnou či převratnou, ve skutečnosti se za ní nic hlubšího neskrývá. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Máme volit revoluční řešení a rezignovat na politickou práci? Proti špatné politice je třeba postavit dobrou politiku, proti špatné organizaci dobrou organizaci, proti špatným lídrům dobré lídry. To je ovšem namáhavé a časově náročnější než pouliční průvody. To, co předvedli někdejší studenti, je mnoho povyku pro nic: bezobsažná výzva s nicotným programem. "My" lid tlačíme na "ně" pány , kteří se o nás nedokázali postarat, aby táhli. To je myšlenkové bohatství selských bouří z osmnáctého století. Mladá fronta DNES, 10. 12. 1999

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="mnoho"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="mnoho" {0,1 [word="povyku"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="povyku"


Seznam všech přísloví