Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Sok hűhó semmiért. #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

  • sok Lemma: sok
  • hűhó Lemma: hűhó
  • semmiért Lemma: semmi

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy nagy felhajtás valami apróság miatt vagy valami érdemtelen dologért. [Példa 1] [Példa 2] [Példa 3] [Példa 4] A magyar kifejezés forrása William Shakespeare azonos című színműve (Much ado about nothing


Sajátos használat#

A közmondás sajátos használata.

Variánsok#

Alakváltozatok#

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)
  • a

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás ):
S hogy a jelenlét még impozánsabbnak hasson, a rendőrök hétfőn fényes nappal végigrazziázták a budapesti Váci utcát. Nem kizárt, hogy mindez csak sok hűhó semmiért, mint ahogy a lakossági félelmek sem többek optikai csalódásnál. Valójában ugyanis nem a közbiztonság rossz, hanem a lakosság közbiztonságérzete – állítják sokan. Heti Világgazdaság 1998/02/21., 9-12

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek) ):
Sokan sejtik, hogy ez csak a globális tőke célja, és nekik nem hoz jobb életminőséget. Mi lesz tehát a jövő bővítése? A sok szósz. Nagy eurodumák. Ezer tárgyalás, sok hűhó semmiért. A dolgok összefüggenek: az orosz demokráciáról való lemondás föltételezi a bővítésről való lemondást is. De itt még sajnos nincs vége. Mert ebben a hirtelen jött nyugati hruscsovoskodásban van ám szerepe a gyenge közép-európai gazdaságoknak, és különösen a miénknek: kellünk mint piac, mint olcsó munkaerő telepe, mint rásegítő gazdaság, amelyik szállítja a pénzt, a kamatot, a gyarmati hozzájárulást a nagy cél eléréséhez: legyen Európa is amerikai. Kívülről nézve mi is Amerika leszünk, beköltözünk a plazákba, és rágjuk az egészséges rágógumit.Magyar Fórum; Cím: Magyar szemmel; Szerző: Csurka István; Dátum: 2000/30/03

[Példa 3] (Szakasz Jelentés(ek) ):
Egészében azonban kellemes este, Vidnyánszky finoman, még a látszat és valóság pirandellói kérdését is megpendíti, de csak annyira, hogy ne váljon ez a móka tehertételévé. Gáspár Sándor mulatságos egy időlegesen impotens, mégis felajzott férj és egy állandóan fenék berúgott hotelszolga szerepében. Györgyi Anna feleségként megcsal és megcsalatott, Bánsági Ildikó barátnőként kuszálja össze a szálakat, Helyey László őrült spanyolként üvölt és rohangászik, Hirtling István köztiszteletben álló doktorként törzsvendég a Tüzes Kandúrban, Hobo angol vendégként halandzsázik ugyanitt. Dengyel Iván szállodatulajdonosként értetlenkedik, feleségeként jó megint pesti színpadon látni Tordai Terit. A ravasz Feydeau darabja szerint senki nem ér el semmit, még egy rendes megcsalás sincs, csak a szándék, mindenki csak besózott bolhaként nyargalászik, de a végeredmény sok hűhó semmiért. A nevetőizmok elleni hadjárat tulajdonképpen sikerül. Vidnyánszky Attila sok fajsúlyos mondanivaló, az Új Színház társulata jó néhány sikerületlen produkció után, tud könnyed lenni.Magyar Hírlap; Cím: Groteszk hadjárat a nevetőizmok ellen; Szerző: Bóta Gábor; Dátum: 2001/10/15

[Példa 4] (Szakasz Jelentés(ek) ):
Az hogy FIDESZ-hez közelálló személyek eladtak cégeket, szintén nem az, és az, sem, hogy a vevők szénája körül nincs rendben valami. Ez utóbbi ugyanis legfeljebb a túlterheltsége miatt felületes cégbírósági ügymenetre vet rossz fényt és a rendőrségnek okozhat problemát, de nem a jóhiszemű eladóknak. A Népszabi minden egyéb állítása csúsztatás és gyanusítás, a gazdasághoz nem értő, átlagember számára tálalva. Mindezt talán úgy lehetne össze foglalni: sok hűhó semmiért, avagy hogyan keverjük kabátlopási ügybe a Magyar Köztársaság kormányát. Ezért egy jogállamban a rágalmazó újságot beperlik, vagy legalábbis betiltják. Index Fórum; Szerző: speaker; Dátum: 1998/09/05

[Példa 5] (Szakasz Sajátos használat ):
Ugyancsak homály fedi a leendő főkonzul személyét is. A Szabadság kérdésére a magyar külügyminisztérium illetékesei tagadták, hogy bármiféle döntés született volna ez ügyben. Mint ismeretes, a főkonzulátus e hónap végére tervezett megnyitóján a tervek szerint jelen lesz Göncz Árpád köztársasági elnök is. Félő azonban, hogy a magyar államfő közelgő romániai látogatásával a kolozsvári polgármester részéről elhangzott nyilatkozatok, a " leleményességükről " közismert " ellenrendezvények " megzavarhatják a terveket. Arról, hogy mindezt megelőzendő milyen " óvintézkedéseket " szándékszik hozni Kolozs megye prefektusa, Alexandru Fărcas, röviden úgy nyilatkozott, hogy a polgármesteri zsörtölődés csak " sok hűhó semmiért ". Az elmondottak értelmében a prefektus egyáltalán nem kívánja figyelemre méltatni az efféle lecsengett, idejét múlt kijelentéseket, hibának tart bármiféle válaszadást, amivel csak fokozódnának a mesterségesen gerjesztett feszültségek. Régió: erdélyi; Stílusréteg: sajtó; Cím: Fărcas , prefektust nem aggasztják a polgármester nyilatkozatai; Szerző: Sz._K.; Dátum: 1997/10/05

[Példa 6] (Szakasz Sajátos használat ):
Elnök Asszony! Tisztelt Ház! Tehát a mai napirend első témája az a határozati javaslat, mely a Budapest Bank részére juttatott 12 milliárd forintos állami támogatás körülményeinek vizsgálatáról szóló határozati javaslat. Ezt a javaslatot az a bizottság terjesztette be, amely a tisztelt Háznak majdnem teljes egyetértésével alakult meg akkor, amikor a közvéleményt erősen foglalkoztató események történtek a Budapest Bankkal kapcsolatban. Először is szeretnék vitába szállni azokkal a kritikákkal, melyek itt a tisztelt Házban napirend előtt is és ennek a témának a tárgyalásánál is elhangzottak, amelyek tulajdonképpen morálisan is, egészen szokatlan módon ezt a jelzőt is hallottuk, tehát morálisan megkérdőjelezték e bizottság létrejöttének, működésének a létjogosultságát, illetőleg rámutattak arra, hogy itt, kicsit tömörítve, egy olyan tevékenység folyt, amely a sok hűhó semmiért cím alatt foglalható össze. Vitába kell szállnom ezekkel a kritikákkal elsősorban azért, mert végül is ez a bizottság olyan események hatására alakult, melyek igenis a közvéleményt erősen foglalkoztatták, és én azt hiszem, hogyha egy parlament vizsgálóbizottságot állít fel, akkor a tevékenységét illetően lényegében már csak egy mérce van, hogy valós -e az, amit mond, illetőleg van -e mulasztása, amiről nem beszél. Országgyűlési Napló; Szerző: CSÉPE BÉLA ( KDNP ) :; Dátum: 1996/04/22

[Példa 7] (Szakasz Sajátos használat ):
És valóban, az elmúlt négy évben bennünket is sokszor zavart meg az, hogy a konkrét ügyek helyett kellett történelmi példázatokat hallgattunk. Azonban - elismerve, hogy ez hiba - nem lenne szerencsés, ha a most következő kormány átesne a ló bal oldalára, és a történelmi távlatban való gondolkodás hiányából faragna erényt. Ugyanis az nem az, hanem hiba, és abban a beszédben, amelyet most megismerhettünk, ennek - még egyszer mondom - nyomát sem lelhettük. Végezetül: mit tudok mondani? Azt tudom mondani önöknek, hogy: sok hűhó semmiért. Nem egészen világos, hogy ezt a beszédet miért kellett meghallgatnunk, és az sem világos, hogy ezzel a beszéddel miért kellett a tisztelt Házat - az elmúlt négy év nem kellemes emlékeit idéző - törvényalkotási rohamra kényszeríteni, éjszakákig szavazgatni és így tovább, ahelyett, hogy ezt a beszédet valamikor később, az önkormányzati választások kampánynyitó beszédeként, az MSZP nagygyűlésén, a Sportcsarnokban hallgathattuk volna meg. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Országgyűlési Napló; Szerző: DR. ORBÁN VIKTOR ( Fidesz ) :; Dátum: 1994/09/27

[Példa 8] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok ):
Városunkban lehet időutazást tenni. " Sok öreg dolog! " - mondta nyafka amerikai harmadsógorom, vadnak látja azt, ami nem nyugatian elegáns, én meg, az igazat megvallva, élvezem az alpárit, a közönségeset, és annak is örvendek, hogy jönnek az ezoterikák, az ázsiai gyógymódok, minden, ami bio és sejtelmes. Ha megszorongatnak, elismerem, hogy vannak meglepő vadságok, előzmény nélküli indulatkitörések, a neheztelés céltáblát keres magának, és mert nem mondják meg, hogy kire kell haragudni, ezért véletlenszerűen támad, és váratlan, hogy kicsodát. Mindenesetre városunkban a politikába senki sem halt bele, csak sokan meg vannak sértve, talán mert olyan közel vannak egymáshoz, talán mert túl sokat tudnak egymásról, talán mert készen állnak a félreértés módszerei, talán mert rögtön visszakerülnek az epés vélemények, mert az üzengetés lépcsőzetesen halad a sértés magasabb fokai felé. Egy barátom szerint nem történt semmi, és az a történet, hogy nem történt semmi, sok hűhó semmiért, sok zihálás, kevés haladás. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Hagyaték; Szerző: Konrád György; Dátum: 1998


További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája