unbekannter Gast

Když se kácí les, létají třísky. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • když Lemma: když
  • kácí Lemma: kácet
  • les Lemma: les
  • létají Lemma: létat
  • třísky Lemma: tříska

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje poznatek , že při důsledném prosazování prospěšných či jen zdánlivě prospěšných věcí se dá těžko vyhnout negativním jevům nebo dokonce krutým opatřením . [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
"O demolici jsme předem informovali nejen účastníky stavebního řízení, ale i všechny sousedy. Ulici průběžně kropíme a cestu pro pěší jsme vyznačili páskami," konstatovala s ujištěním, že bourání, které začalo minulý pátek, skončí ve středu tohoto týdne." Chápeme, že když se kácí les, létají třísky," staví se k situaci o něco smířlivěji například Vlastimil Svoboda nebo Miroslav Macík z Palečkovy ulice. "Jsme rádi, že ze "špatné adresy" bude díky novému domu "adresa dobrá", atraktivní, máme však trochu obavy o to, jestli se v ulici nezkomplikuje doprava. Deníky Moravia, 21. 9. 2005

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="když"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="když" {0,2 [word="kácí"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="kácí"


Seznam všech přísloví