Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast


Keď kocúr nie je doma, myši majú bál.#

[Doklad 1]

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

  • kocúr Lemma: kocúr
  • je Lemma: byť
  • doma Lemma: doma
  • myši Lemma: myš
  • bál Lemma: bál

Význam(y)#

Príslovie opisuje správanie sa ľudí, keď po odchode nadriadeného , dozoru alebo vyššej autority si náhle ostatní ventilujú svoje potlačované chúťky , chovajú sa nedisciplinovane a [[[[[bez zábran [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa niekedy používa s aktualizáciou komponentu "bál". [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár

Zámena komponentov#

Varianty so zámenou komponentov potenciálny komentár
Dokl