Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast


Keď kocúr nie je doma, myši majú bál.#

[Doklad 1]

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

  • kocúr Lemma: kocúr
  • je Lemma: byť
  • doma Lemma: doma
  • myši Lemma: myš
  • bál Lemma: bál

Význam(y)#

Príslovie opisuje správanie sa ľudí, keď po odchode nadriadeného , dozoru alebo vyššej autority si náhle ostatní ventilujú svoje potlačované chúťky , chovajú sa nedisciplinovane a [[[[[bez zábran [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa niekedy používa s aktualizáciou komponentu "bál". [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár

Zámena komponentov#

Varianty so zámenou komponentov potenciálny komentár
Dokl