unbekannter Gast


Keď kocúr nie je doma, myši majú bál.#

[Doklad 1]

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

  • kocúr Lemma: kocúr
  • je Lemma: byť
  • doma Lemma: doma
  • myši Lemma: myš
  • bál Lemma: bál

Význam(y)#

Príslovie opisuje správanie sa ľudí, keď po odchode nadriadeného , dozoru alebo vyššej autority si náhle ostatní ventilujú svoje potlačované chúťky , chovajú sa nedisciplinovane a [[[[[bez zábran [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa niekedy používa s aktualizáciou komponentu "bál". [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár

Zámena komponentov#

Varianty so zámenou komponentov potenciálny komentár
Dokl