Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Když kocour není doma, myši mají pré. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • je Lemma: být
  • kocour Lemma: kocour
  • domu Lemma: dům
  • myši Lemma: myš
  • mají Lemma: mít
  • pré Lemma: pré

Význam(y)#

Přísloví se říká v situaci, kdy je nepřítomen člověk, který má za ostatní zodpovědnost či je dokonce řídí. Jeho nepřítomnost jim pak umožňuje porušit obvyká pravidla jednání. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
V dnešní době existuje dost zmíněných Panelákových dětí. A to hlavně díky tomu, že kariéra rodičů je teď asi víc 'in'. Rodič dospívá k vrcholu kariéry a v tom čase pro práci obětuje hodně. Má však dítě, které je tím pádem nuceno být doma. A kdo z nás by chtěl mít za společnost čtyři stěny? Čím starší je, tím víc si uvědomí, že když kocour není doma , myši mají pré. Vědí, že jakmile rodiče opustí byt a nechají ratolest, ať se zabaví třeba televizí, knihou..., mohou odejít také. Prostě se vypařit jako pára nad hrncem, sotva zaklapne klika. Dokonce i přes zákaz. Večer z dravých šelem plných volnosti udělá andílky. Deníky Bohemia, 28. 7. 2005

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="doma"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="doma" {0,3 [word="pré"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="pré"


Seznam všech přísloví