Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Komu čest, tomu čest. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • komu Lemma: kdo
  • čest Lemma: čest
  • tomu Lemma: ten

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje přesvědčení, že každému člověku, který vykonal záslužnou věc, náleží patřičné ocenění a úcta. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Největší Češi 20. století. Užitečná sonda do vlastních řad se zdařila a před námi černé na bílém vyčnívá pět jednoznačných vítězů. Mezi řádky se prodírá otázka, co anketa vlastně prozradila? Především: komu čest, tomu čest. Pokud jde o první místo, žádné překvapení jsme si nenadělili. TGM na vrchol hitparády patří a podiv by spíše vyvolalo, kdyby se na něm neobjevil. Vzhledem k letopočtu ho v tomto století stěží někdo významově přeroste. Lidové noviny, č. 126/1998

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="komu"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="komu" {0,1 [word="čest"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="čest"


Seznam všech přísloví