Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast

Láska je slepá. #


Cvičení#

Toto přísloví je použito ve cvičeních k významovému okruhu Liebe (Láska) .

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • láska Lemma: láska
  • je Lemma: být
  • slepá Lemma: slepý

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje zkušenost, že milující člověk na milovanou osobu pohlíží nekriticky a opomíjí její či jeho negativní vlastnosti, v konečném důsledku je tedy pro milovanou osobu ochoten udělat cokoliv. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Láska je opravdu slepá, tvrdí britští vědci stará moudrost Londýn * Britští vědci dokázali, že na starém rčení, že láska je slepá, je nemálo pravdy. Zjistili totiž, že cit lásky potlačuje činnost oblastí mozku, které jsou odpovědné za kritické myšlení. Když se sblížíme s nějakou osobou, jsou v mozku potlačeny schopnosti hodnotit její povahové rysy. Studie londýnské University College odhalila, že romantická i mateřská áska působí na mozek stejně. Obojí potlačuje aktivitu mozkových nervů, které mají co do činění s kritickým sociálním hodnocením druhých lidí a s negativními emocemi. Deníky Moravia, 27. 7. 2004

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="láska"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="láska" {0,2 [word="slepá"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="slepá"


Seznam všech přísloví