Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast

Nelze sloužit dvěma pánům. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • nelze Lemma: lze
  • sloužit Lemma: sloužit
  • dvěma Lemma: dva
  • pánům Lemma: pán

Význam(y)#

Přísloví konstatuje fakt, že nelze vykonávat činnosti, které si ve své podstatě odporují, nebo akceptovat názorově zcela odlišné lidi či zájmové skupiny. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Už tehdy jsem ale dobře věděl, co můžu a nemůžu říci. V tom je naše generace pokřivená. Nejdříve jsme se na veřejnosti museli přetvařovat kvůli fašistům a pak kvůli komunistům," zlobí se. Jak vzápětí dodává, kdyby jeho otec válku přežil, možná byho do lágru zavřeli komunisté." Byl to agrárník a s komunisty se moc nekamarádil," potvrzuje. Maminka Jaroslava Bakuleho mladšího o hrdinství svého manžela příliš nemluvila. Něchtěla otevírat staré rány. Vždyť když její muž zemřel, bylo mu sedmatřicet let... Nelze sloužit dvěma pánům. Deníky Bohemia, 30. 4. 2005

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="sloužit"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="sloužit" {0,2 [word="dvěma"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="dvěma"


Seznam všech přísloví