Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Nelze sloužit dvěma pánům. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • nelze Lemma: lze
  • sloužit Lemma: sloužit
  • dvěma Lemma: dva
  • pánům Lemma: pán

Význam(y)#

Přísloví konstatuje fakt, že nelze vykonávat činnosti, které si ve své podstatě odporují, nebo akceptovat názorově zcela odlišné lidi či zájmové skupiny. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Už tehdy jsem ale dobře věděl, co můžu a nemůžu říci. V tom je naše generace pokřivená. Nejdříve jsme se na veřejnosti museli přetvařovat kvůli fašistům a pak kvůli komunistům," zlobí se. Jak vzápětí dodává, kdyby jeho otec válku přežil, možná byho do lágru zavřeli komunisté." Byl to agrárník a s komunisty se moc nekamarádil," potvrzuje. Maminka Jaroslava Bakuleho mladšího o hrdinství svého manžela příliš nemluvila. Něchtěla otevírat staré rány. Vždyť když její muž zemřel, bylo mu sedmatřicet let... Nelze sloužit dvěma pánům. Deníky Bohemia, 30. 4. 2005

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="sloužit"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="sloužit" {0,2 [word="dvěma"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="dvěma"


Seznam všech přísloví