Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Nem lehet (egyszerre) két urat/úrnak szolgálni. #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

  • nem Lemma: nem
  • lehet Lemma: lehet
  • egyszerre Lemma: egyszerre
  • két Lemma: két
  • urat Lemma: úr
  • szolgálni Lemma: szolgál

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy A közmondás jelentésének/jelentéseinek leírása. [Példa 1] [Példa 2] [Példa 3] [Példa 4]

Sajátos használat#

A közmondás sajátos használata.

Variánsok#

Alakváltozatok#

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)
  • a

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás ):
Érdekes megfigyelni, hogy mennyire igyekszik a háttérben maradni az MSZOSZ. Joggal vannak válságban, nem lehet egyszerre két urat szolgálni: szükségszerűen elveszíti hitelét az a szakszervezet, amelyik a kormánylépésekhez is kénytelen asszisztálni. Magyar Hírlap 1994/11/14., 3

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek) ):
Ez természetesen Magyarországon sem jelenti azt, hogy kívánatosnak tartanák százezres vagy milliós nagyságrendben kettős állampolgárok jelenlétét. 5. A nemzetköz jog, a nemzetközi kapcsolatok szintjén jelentős előrelépés tapasztalható a kettős állampolgárság megítélésében. Nevezetesen az ' 50-'70-es években ( tágabb értelemben a hidegháborús időszakban ) általánosan elfogadott volt a nézet, mely szerint a kettős állampolgárság minden lehetséges jogi eszközzel kerülendő helyzet. Ez a felfogás lényegesen módosult azáltal, hogy egyúttal a kettős állampolgárságot elsősorban az emberi jogok szemszögéből kell megítélni. " Az egymással szemben fellépő nemzetállamok és politikai blokkok világának bibliai elvével szemben ( egyszerre nem lehet két urat szolgálni ) megjelent az új nemzetközi gondolat, hogy az államoknak nem a szuverenitás mindenható elvéből levezetve kell nemzetközi kapcsolataikat alakítaniuk, hanem az emberi jogok által meghatározott minimális standard alapján. " Ilyen értelemben született 1997-ben az ET keretében az Európai Egyezmény Az Állampolgárságról, mely a természetes személyek állampolgárságára vonatkozó elveket és szabályokat, valamint a többes állampolgárságú személyek katonai szolgálatára vonatkozó szabályokat határozza meg. Régió: erdélyi; Stílusréteg: tudományos; Cím: Néhány észrevétel a kettős állampolgárság vitájához; Szerző: Varga Attila; Dátum: 1999/02/00

[Példa 3] (Szakasz Jelentés(ek) ):
Az emberek befolyásolását, ha az nem az evangélium elfogadtatását tűzi ki célul, bűnnek tartják. Továbbá "... nagy a kísértés, hogy az ember azt csinálja, amit eddig csinált. Mert, ha mást csinál ( ti. hirdeti az evangéliumot - K.J. ), akkor a munkatársak véleménye változik meg róla. Nem lehet két urat szolgálni. Az ember nem élhet felemás igában. Vagy Isten szolgája vagy a Sátán szolgája "Magyar Elektronikus Könyvtár; Cím: Látlelet a megváltásról - Szekta-létről és vallási élményről egy karizmatikus gyülekezet kapcsán; Szerző: Kozma Judit; Dátum: 1996/05

[Példa 4] (Szakasz Jelentés(ek) ):
A MIÉP-frakciós munkája mellett köztisztviselő, de a Bocskai Szabadegyetemen készül az életre, mint szervező és titkár. Kiforrott baritonján szinte hibátlanul olvas, előadása középpontjába a biztonságot helyezi, ami nagyon helyénvaló, de az kissé fura, hogy szinte fizetőpincérnek öltözött a jeles alkalomra. Tudomása szerint Józsefváros üres lakásaiba nem a rászoruló magyar családok költöznek be, de hogy pontosan kik, azt nem mondja meg, a közönség mégis pontosan tudja. Előttem egy ember, aki szürke nadrághoz zokni nélkül vette fel a barna műbőrcipőt, folyamatosan bólogat. Győri Bélától, a MIÉP szóvivőjétől és a kampánynyitó meghívott előadójától megtudtam, hogy Klement Tibor és Medveczky Attila nem volt tagja népelnyomó szervezetnek ( " mert két urat nem lehet szolgálni " ), nem alkoholista ( " mert az alkoholisták megbízhatatlanok " ), nem fogyaszt drogot ( " ez a szenvedély megakadályozza a tisztánlátást " ) és nem homoszexuális ( " nem vagyunk mi homofóbok, de a homoszexuálisok zsarolhatók " ). Népszabadság; Cím: A föld kopik; Szerző: Para-Kovács Imre; Dátum: 2001/09/22

[Példa 5] (Szakasz Sajátos használat ):
Senki sem szolgálhat két urat egyszerre. Ezért aztán a Képviselőház tekintélyének megőrzésére és a korrupció megelőzésére a polgári demokráciák szigorú szabá-lyokat fogadtak el a képviselők összeférhetetlenségéről.(Országgyűlési Napló 1996/09/23., SZÁJER JÓZSEF

[Példa 6] (Szakasz Sajátos használat ):
Az egyszerű többség is épp elegendő biztosíték a felelőtlen, meggondolatlan felvetések kiszűrésére. A 114. § ( 3 ) bekezdése alapján - ismét csak idézem -: " Az interpellációkat benyújtásuk időrendjében kell napirendre tűzni. Valamennyi képviselőcsoport számára lehetővé kell tenni, hogy legalább egy, általa benyújtott interpelláció tárgyalására sor kerüljön. " Erről egyszerűen csak azt mondhatom: alig kivihető. Aki végigküzdötte az előző ciklust, jól tudja, erre az esetre is igaz, hogy nem lehet egyszerre két úrnak szolgálni, ennek is, meg annak is eleget tenni. Országgyűlési Napló; Szerző: DR. KÁVÁSSY SÁNDOR ( FKGP ) :; Dátum: 1994/09/12

[Példa 7] (Szakasz Sajátos használat ):
Igaz, Széchenyinek volt liberális korszaka is, ám amikor rájött ennek milyenségére, akkor váltott. Ezt egyébként a mai magyar politikai életben is tapasztalhatjuk. - Úgy gondolja, lehet közvetlen párhuzamot vonni Széchenyi kora és a ma között? - Közvetlen párhuzamot nem, de ez tény, mert magam is így voltam vele. Liberális keresztény gondolkodónak tartottam magam - inkább " érzelmiséginek ", mint értelmiséginek -, de rájöttem, hogy a liberalizmus nem kell ehhez, mert nem lehet két úrnak szolgálni. Gondolom, Széchenyi ugyanerre jött rá. - Melyik a két úr? - Az egyik az öntörvényűség útja ( például liberalizmus, nacionalizmus, bolsevizmus... ), a másik az istentörvényűség ( kereszténység ). Ezek kizárják egymást. Népszabadság; Cím: Színészi jutalomjáték; Dátum: 2001/09/10

[Példa 8] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok ):
Vendégül láttuk Bezerédyt is. Megbeszélésünk értelmében az öregurat az Újerdőbe ültetjük le, ahol egy baknak is lennie kell. Én a tejfalusi erdőben leszek, de a vacsorára, mint az egyik vendéglátónak, vissza kell térnem. Nem szeretem az ilyen sűrített programot! Az ember vagy vadászik, vagy iszik, de két úrnak szolgálni nem lehet. Belegquelle

[Példa 9] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok ):
Pillogtatni kezdett az öreg a fél szemivel, s ebből láttam, hogy van a begyiben valami. - Nem mond semmit? - kérdeztem. - Akartam - felelte. - Mit? - Csak annyit, hogy egyszerre két úrnak nem lehet szolgálni. Erre nem számítottam, s gondolkoznom kellett, hogy mit felelhessek. Aztán megtaláltam az utat, amely igazán az enyém lehetett ebben a dologban, s így szóltam: - Vajon az igazságot nem kell -e mindenütt keresni! - Kell. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Jégtörő Mátyás; Szerző: Tamási Áron; Dátum: 1986


További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája