unbekannter Gast


Nemožno naraz slúžiť dvom pánom#

[Doklad 1]

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

  • nemožno Lemma: nemožno
  • naraz Lemma: [[[[[naraz
  • dvom Lemma: dvaja
  • pánom Lemma: pán

Význam(y)#

Príslovie je radou a varovaním, že nie je možné alebo vhodné venovať sa naraz dvom rozdielnym činnostiam alebo plniť naraz želania rôznych ľudí , pretože môže dôjsť ku konfliktu záujmov. [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa v textoch niekedy vyskytuje s aktualizáciou "Nijaký sluha ...". Dokl