unbekannter Gast

Není růže bez trní. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • není Lemma: být
  • růže Lemma: růže
  • trní Lemma: trní

Význam(y)#

Přísloví slouží jako komentář v situaci, v níž je člověku zřejmé, že příjemné věci jsou často doprovázeny věcmi nepříjemnými a překážkami. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Vydal-li ses na cestu, nedej se odradit překážkami. Překážky jsou jako trny na růži. Není růže bez trní a není cesty bez překážek. Překonávej je a pokračuj k cíli.

Spoléhej na vlastní síly a nebuď závislý na jiných. Věř svým schopnostem, a Bůh ti pomůže.

Úspěch tvého jednání záleží na síle tvého vnitřního přesvědčení a na sebekázni. Neztrácej odhodlání a nikdy se nevzdávej. http://www.joga.cz/svamidzi/linie-mistru/zlate-uceni/index.php


[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [lemma="růže"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="růže" {0,3 [lemma="trní"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="trní"


Seznam všech přísloví