Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast


Pomôž si (človeče), aj pánboh ti pomôže.#

[Doklad 1]

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

  • pomôž si Lemma: pomôcť si
  • človeče Lemma: človek
  • pánboh Lemma: pánboh
  • pomôže Lemma: pomôcť

Význam(y)#

Príslovie vyjadruje povzbudenie, aby sa človek v ťažkej situácii nevzdával, aby nerezignoval, ale aby si veril, pretože viera v prekonanie problémov dodáva silu a odhodlanie. [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa niekedy vyskytuje s rôznymi aktualizáciami komponentov. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Pomôž si človek, aj pánboh ti pomôže. [Doklad 5]

Variantné komponenty#

  • človek Lemma: človek
  • Variantný komponent 2 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 2
  • Variantný komponent 3 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 3

Typické použitie v texte#

Príslovie sa spravidla používa vo svojej citátovej podobe. [Doklad 6] [Doklad 7] [Doklad 8]
Tematické okruhy (SK)
  • a

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie ):
Tlak spoločnosti na jednotlivca je dnes mimoriadne silný, je toho objektívneho mnoho, čo núti človeka robiť kompromisy, a teda vzdávať sa časti svojich túžob, no človek je tvor prispôsobivý... Kto verí na predurčenie osudu, neverí na náhody, stane sa, čo sa má stať, iný si svoj osud spoluvytvára sám podľa hesla: pomôž si človeče, aj pánboh ti pomôže. Mne osobne sa zatiaľ zväčša darí napĺňať svoje túžby, aj keď niekedy neskôr a možno okľukou. Mám hádam šťastie, nuž nech mi ešte dlho vydrží... klopem na drevo... Okrem toho, nepovažujem na živote za zúfalé, ak človek nemôže robiť absolútne to, čo by chcel. Ak by mohol, obávam sa, že by to v našom svete vyzeralo ešte horšie, ako to vyzerá dnes! Literárny týždenník 1998/42 str. 1-10

[Doklad 2] (Odsek Význam(y) ):
To by mala byť prvá úloha novej reprezentácie VÚC na všetkých úrovniach. Poctivo sa pýtať, ale aj poctivo odpovedať. Čo je dane objektívnymi príčinami, čo diskrimináciou zo strany centra a čo dôsledkom neschopnosti alebo benevolencie terajšej reprezentácie kraja na všetkých úrovniach. Najdôležitejšie však bude, ako a dokedy sa príčiny zbedačovania kraja odstránia, kto ponesie zodpovednosť. Pomôž si človeče aj Pánboh ti pomôže. Ak si pomôcť chceme, po prvom kroku musí nasledovať ďalší nemenej závažný. Zvoliť reprezentáciu, ktorá bude schopná na každé "Prečo?" odpovedať "Preto!" a na každé "Ako?" odpovedať "Tak!" No tento krok už musí urobiť každý sám. Sám bez ohľadu na národnosť, náboženskú alebo politickú príslušnosť. Zvoliť podľa toho, čo kto pre obec, okres, kraj urobil a nie podľa toho, čo sľúbil. Nie tých, čo hľadajú výhovorky, ... Východoslovenské noviny - Korzár 2001/07


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia ):
Rovnako je na tom, koniec koncov, aj svetová rekordmanka v plávaní Martina Moravcová, ktorá by bez osobnej angažovanosti svojich rodičov asi nikdy nedosiahla na úplný vrchol svojej „záľuby“. Žiaľ, časy sa menia. A pokiaľ sa do systému dotovania špičkového športu nevnesie na Slovensku voľajaký účinný a najmä funkčný systém, bude platiť iba: Pomôž si, športovec, a aj pánboh ti pomôže! A v prípade, že vyhráš zlatú na olympiáde, pridá sa svojou trochou aj štát. http://www.inzine.sk/article.asp?art=6617; Kaleidoskop RFE


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty ):
V myslení spoločenskej elity a najmä „smotánky“ je ľavičiar čosi ako dinosaurus, muzeálna fosília, človek zaťažený sentimentálnym chápaním „prirodzených“ triednych rozdielov a chimérou rovnosti, ktorý by chcel odstrániť biedu lenivých babrákov na účet šikovných a usilovných boháčov atď. Faktom je, že ochabol duch solidarity a málokoho dnes trápi, že Afrika hynie hladom a chorobami, zatiaľ čo Amerika a Európa sa topia v blahobyte... Ožili staré úslovia — Každý je strojcom svojho šťastia alebo Pomôž si sám, aj pánboh ti pomôže a mnohí v tom vidia stáročiami potvrdenú múdrosť, ktorá ospravedlňuje ich egoizmus a chamtivosť. Prežívať spoločný osud s ostatnými, solidarizovať sa s nimi v dobrom i zlom, chápu dnes mnohí ako obohranú pesničku z nejakého starého filmu pre pamätníkov, súcu akurát na vyvolávanie nostalgických nálad. Je len prirodzené, že duchovná atmosféra, utváraná takýmito myšlienkami a náladami, prenikla aj do literatúry, presnejšie povedané do vedomia a cítenia autorov, otupila ich sociálnu senzibilitu a empatiu, odvrátila ich záujem od takzvaného drobného človeka, ... Slovo 2002/31-32

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov ):

„Nehovor tak, moja,“ povedala matka po chvíli, keď sa za čímsi zohla a potom s krátkym stonom vystrela, „hanbu si robí ten Róbert, to hej, hanba je to veliká, ale, moja, veď, čo ti budem vravieť... nemôže sa celý život dívať na človeka, kerého nemôže ani vystáť. Či má toľké roky hľadieť na takú švandru, jej pancharta chovať? Uznaj, moja milá, veď to ani pánbožko nemôže chcieť, veď, vraví sa, pomôž si človek, aj pánboh ti pomôže. Tak sa vraví, človek si len musí vybrať. Tak je to, ľudia na všetko mysleli... Veď by mu celô imanie rozhajdákala, keď tu preberie po otcovi obchod.“ „Neviem... Hovoria, že darmo čaká, svätý otec to nijako zrušiť nemôže, čo oni, vraví sa tu, zviazali pred pánombohom, to ani on rozviazať nemôže.“ Ballek, Ladislav: Pomocník. Bratislava: Smena 1980.


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte ):
Ide o scénickú úpravu rozhlasovej pôvodiny, ktorú mi ponúkol môj pražský priateľ a dramaturg českého rozhlasu Petr Chrz. Téma ma oslovila, keďže hovorí o zbabranom živote generácie, ktorá prežila vpád ruských tankov v 68. roku, normalizáciu, nežnú revolúciu a teraz sa snaží prežiť, hoci je to pre ňu možno najťažšie. Dej sa odohráva po smrti hlavného hrdinu. Človeka, schopného urobiť všetko, pokriveného neustálym prispôsobovaním sa - neustálymi zmenami názorov, politických strán a napokon aj zamestnaní. Staré známe heslo: Pomôž si človeče aj pánboh ti pomôže, dnes platí absolútne. A sme na to vôbec pripravení? zamýšľa sa nad inscenáciou Peter Rašev. Začiatok predstavenia v Štúdiu ŠD je o 19. hodine. Východoslovenské noviny - Korzár 2000/12


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Zaujímavé je aj to, že tí, ktorí Slovensko poznajú, vnímajú našu politickú situáciu pozitívnejšie ako my. Berú to tak, že tu nastal obrat a Slovensko je orientované proreformným demokratickým smerom. Vyjadrili túžbu, aby sme v tomto procese pokračovali. Už dávno som presvedčený o tom, že práve dole musíme vyvíjať aktivity. Nik za nás nič neurobí a nepomôže nám ani večné sťažovanie sa a bedákanie, pretože popri tom budeme iba živoriť. Jednoducho povedané, tak, ako v Amerike, aj u nás platí Pomôž si človeče, aj pánboh ti pomôže, povedal K. Mitrík. Východoslovenské noviny - Korzár 2001/08

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Nakoniec sa tak nestalo. Cez víkend zase mali diváci prísť o posledný semifinálový zápas medzi Slovanom a Trenčínom. Nakoniec ho vysielali zo záznamu. Rovnaká situácia nastala v nedeľu, keď pred ďalším hokejovým finálovým stretnutím Trenčín - Zvolen zaradilo vedenie televízie text, že tento prenos ide na náklady STV a za celú komplikovanú situáciu v tejto inštitúcii môže štát. Zdá sa teda, že STV asi nie je blízke príslovie Pomôž si sám, aj Pánboh ti pomôže. Skôr zvolila iné riešenie a čaká, že divák bude tlačiť na štát, aby vyriešil situáciu vo verejnoprávnej televízii. Možno sa domnieva, že sa vláda bude viac usilovať pod tlakom verejnej mienky. Každopádne je to ale naivná domnienka. Zaujímavý nápad ako vytrhnúť STV z biedy prezentoval ambiciózny spolumajiteľ televízie Markíza, nádejný politik Pavol Rusko. Ten by na obrazovkách STV zrušil reklamu a celý jej chod by financoval z peňazí súkromného sektora. Tým by sa údajne zmenšila zodpovednosť štátu. Nové slovo. 2008-05-06

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu _ [lemma="pomôcť"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="pomôcť" [|Wissenssammlungen/Sprichwörter/ * [word="človeče"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="človeče" [|Wissenssammlungen/Sprichwörter/ * [lemma="pánboh"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="pánboh"

Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.


Liste aller Sprichwörter