Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast

Segíts magadon, (az) Isten is megsegít. #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

  • segíts Lemma: segít
  • magadon Lemma: magad
  • isten Lemma: isten
  • megsegít Lemma: megsegít

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy csak az ér el eredményt, aki maga is mindent megtesz a siker érdekében. [Példa 1] [Példa 2] [Példa 3] [Példa 4]

Sajátos használat#

A közmondás Isten komponense néha kicserélődik más elemekkel, pl. kormány, állam stb., lásd a példákat. [Példa 5] [Példa 6] [Példa 7]

Variánsok#

Alakváltozatok#

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)
  • a

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás ):
Segíts magadon, az Isten is megsegít.” A palesztin diaszpóra üzletembereinek részvételével működő Londoni Csoport ezt a bibliai mondást választotta tevé-kenysége mottójául. Heti Világgazdaság 1994. MÁRCIUSI KÜLÖNSZÁM, 29

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek) ):
Ide kaphatna minden további nélkül beutalót. Ott a Duna. Egy kicsit piszkos, egy kicsit hideg, de romantikusan kanyarog. Semmi sincsen befejezve - még csak most kezdődik. Áldás Flórikára, milyen okosan mondta: segíts magadon, Isten is megsegít... és Klumper Böske is megbékült. A művezető megdicsérte a frizuráját, madarat lehet vele fogatni azóta. Megint sokat énekelnek, éjjel kettő és három között. Flóra ujjongott. Örömében megcsókolta Savanyát, az elpirult, és kedves, fickós fintort vágott. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: A feladat; Szerző: Jókai Anna; Dátum: 1977

[Példa 3] (Szakasz Jelentés(ek) ):
A nemzetiségi és kisebbségi hivatal a nemzetiségek kultúrális autonomiájának megteremtését segíti elő egy középtávú intézkedési csomaggal. Az identitás-tudat nagyon fontos a leszakadás megelőzésében - hangsúlyozta több előadó, mivel ennek hiánya okozza sokszor a folyamatos kudarcokat a társadalomban, ami depresszióhoz, súlyos egészségromláshoz, alkalmasint devianciához vezet. 2000._04._01. 10: 56: 00 Sükösd Levente Kárpátmedencei Magyar Oktatási Fórum A magyar oktatásügynek a rendszerváltás óta már módja van segíteni a határon túli magyar ifjúság oktatását és ez egyben persze felelősséget is jelent. Igaz, itt is érvényesül a " segíts magadon, Isten is megsegít " elv. Tehát a segítségre szorulóknak maguknak is tenniük kell sorsuk jobbrafordítása érdekében. Tudósítás a " Kárpátmedencei Magyar Oktatási Fórum " című konferenciáról. Közvetve a határon túli magyarsággal való kapcsolattartást is segíthetik az Európai Uniónak a határokon át nyúló régiók fejlesztésére szánt támogatási alapjai. Tévedés lenne azonban azt gondolni, hogy Magyarország uniós csatlakozása után azonnal automatikusan jelentkeznek, beérkeznek majd ezek a támogatások. Magyar Rádió Hírműsorok; Cím: Kárpátmedencei Magyar Oktatási Fórum; Szerző: Sükösd Levente; Dátum: 2000/04/01

[Példa 4] (Szakasz Jelentés(ek) ):
Igaz közel kétezer éve nem sikerült, miért pont most sikerülne?...Tudod hány helyen, míg a férfiak a gáton dolgoztak, addig az asszonyok a templomban imádkoztak???... Tudod ha csak annyi lett volna a tett, hogy az asszonyok imádkoztak..... Tudom, tudom: segíts magadon, megsegít az Isten is. Na erre mondja Kohn bácsi, hogy: ügyes. Egyébként ha az ima segít akkor miért van szüksége a hívőknek és azok egyházainak anyagi javakra? Miért nem tudtok / tudnak megélni az imából?...Ez kissé gyerekes a te korodban...ahogy gondolod.... Index Fórum; Szerző: HJM; Dátum: 1998/11/13

[Példa 5] (Szakasz Sajátos használat ):
A magyar 1.600, a német 1.800, az észak-amerikai 1.950 és a japán 2.050 órával szemben náluk ez 2.400 óra átlag. Mindez nem azt jelenti, hogy nem játszott fontos pozitív szerepet e két ország gazdaságában a külföldi tőke, behozott technológiák és módszerek. Azt azonban meg kellene tanulni tőlük, hogy a külföldi tőke csak oda megy, ahol a hazai tőke is jól érzi magát, ahol az emberek nem kívülről várják a segítséget, hanem maguk látnak hozzá a gazdasági felemelkedéshez. Van egy évezredes bölcsességet kifejező közmondás: segíts magadon, az Isten is megsegít. Ezt erre a témára így kellene aktualizálni: segíts magadon, a külföldi tőke is megsegít. Miért fontos a kapacitások magas kihasználása? A közgazdászok többsége a magas munkanélküliséget és az alacsony kapacitás-kihasználást azért tartja elkerülhetetlennek, mert " rossz a gazdaság struktúrája, elavult a technikai felszereltsége és nem megfelelő a munkaerő minősége. " Ennek az ellenkezője az igaz: minél elavultabb a gazdasági struktúra és a technikai felszereltség, minél gyengébb a munkaerő minősége, annál fontosabb, hogy legalább minden kapacitást, az elavultat is, kihasználjunk, és sokat, nagyon sokat dolgozzunk. Ezt ugyan az egyszerű emberek nagy többsége tudja, a gazdaságpolitikusok nem.Magyar Elektronikus Könyvtár; Cím: Van kiút!; Szerző: Kopátsy Sándor; Dátum: 1997/11

[Példa 6] (Szakasz Sajátos használat ):
Mégsem családi pótlék, hiszen a családi pótlék állampolgári jogon jár, adócsökkentésben pedig csak az adózó állampolgár részesül. Ez egy népességcsoport számára valóban igazságtalan kedvezmény; azon állampolgárok, akik nulla kulccsal adóznak, ilyen adókedvezményből nem tudnak részesedni. Azonban mégis megfontolandó, amikor egy kormányzat arról dönt, hogy a rendelkezésre álló kevés pénzeket, amelyek újraelosztásra kerülnek, hogyan ossza fel az állampolgárok között, megfontolandó, hogy nem helyes -e - amikor a rászorultság egyébként tényleg fennáll - otthagyni az állampolgárnál azt a pénzt, amit ő termelt meg, mintsem hogy elvesszük tőle és esetleg egy másik csatornán ugyancsak neki visszaadjuk. Az adókedvezményeknek ez az értelme, és azt gondolom, hogy a gyermekek támogatásánál ezt az értelmet érdemes meghagyni. Ez a segíts magadon, az állam is megsegít mondás - átalakulva a történelem folyamán - mégiscsak valamifajta késztetést jelent az állampolgárok számára. Most arról hallottunk, hogy az Érdekegyeztető Tanácson megszületett egy gondolat: 200 forintot kapjanak azok, akik gyermeket nevelnek és 360 ezer forint alatt van az éves jövedelmük. Nos, 200 forintot előállítani az állam számára - ha a személyi jövedelemadó a beszerzési forrása - a 20 százalékos adósávban 1000 forint értékkel lehet; hogyan lehet rávenni az állampolgárt, hogy termeljen most többet annak érdekében, hogy az állam hozzájusson ehhez a 200 forinthoz? Ha a saját gyermekéről van szó, nyilván sokkal nagyobb a késztetés, mint ettől függetlenül. Ezek a filozófiai megközelítések azonban a mai nehézségek között nagyon keveset érnek. Országgyűlési Napló; Szerző: DR. SURJÁN LÁSZLÓ ( KDNP ) :; Dátum: 1994/11/29

[Példa 7] (Szakasz Sajátos használat ):
A függetlenségnek persze ára van: véleményemért, napi harcaimért minden oldalról egyaránt támadnak, ami nehezíti az érdekkijárást, az információhoz jutást. Ma Magyarországon csak a folyton küzdők tudják megvédeni önmaguk érdekét, én pedig Újpestét. Lehet, hogy csúnyán hangzik, de ha valakit megdobnak kenyérrel, annak furkósbottal kell visszaütnie. Nem az anyag számít ugyanis, hanem a szándék. Más szóval: segíts magadon, mert az isten keveset segít. - Számos ügyben ütközik a fővárossal, a mindenkori kormányokkal. A kerület tíz éve stabilan működik, milliárdos tartalékai vannak. Ez ellentmondás vagy a " hangoskodás " eredménye? - Az újpestit az különbözteti meg más önkormányzatoktól, hogy a városirányítást már a kezdetekkor egészen új alapokra helyeztük. Népszabadság; Cím: Tíz év mérlegen; Szerző: Kálmán Attila; Dátum: 2000/09/14 A példa alkalmi elferdítése az eredeti kifejezésnek, csaknem az ellentétébe fordítva annak értelmét.

[Példa 8] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok ):
Angliában, de a szomszédos Ausztriában is minden ablakban virágok nyílnak, minden talpalatnyi földet kertté varázsolnak. Nálunk fillérekbe kerül a virág, az erkélyládák többsége mégis kopaszon árválkodik. Hogyan értessük meg azt, hogy amit Angliában, Németországban és a világ sok országában már több száz éve tudnak, hogy a szegénység nem mentség? Sőt, hogy a szegénynek ( legyen az ember vagy ország ), sokkal jobban kell iparkodnia, szorgoskodnia. Hogy igenis: segíts magadon, mert akkor, de csakis akkor, talán Isten is megsegít. Mert ha valaki, bár fizikailag képes lenne rá, de nem segít magán, az mástól sem érdemel segítséget. De siralmas, megvetni való az a gazdag, aki csak fitogtatja vagyonát ahelyett, hogy jó példával járna elő. Ahogy a szegény embert nem magasztosítja fel a szegénység, úgy aljasítja le a kosz és a rendetlenség a gazdagot is. Mert ugyanaz a sár tapad a Trabantokra és a Mercedesekre.Magyar Elektronikus Könyvtár; Cím: Az ezotéria kivitelezése; Szerző: Kun Ákos; Dátum: 2000/12

[Példa 9] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok ):
A herderi jóslat nem párolgott ki idegzetemből. Mások másféle baljóslatok nehezen múló, nehezen gyógyuló nyomait viselhetik. Nem a nézetek eltávolodásán, hanem épp közeledésén, összehangolódásán kellene tehát mindnyájunknak munkálkodnunk, haladék nélkül. Rengeteg a közös érdekünk. Az időre pedig mondjuk azt, amit a közmondás istenre: segíts magadon, s majd ő is megsegít. Azt hiszem, hogy a szóhasználat: a stílus kellő erőfeszítésével a betűvetés szakemberei teljesíteni tudnának már most olyan föladatot népeink teljes együttműködése dolgában, amelyet a történetalakítás szakemberei is - hasznos előmunkának tekinthetnek. Nemzetek élnek a szocializmus csillagjele alatt, s közöttük mégis falak emelődnek? E falak jó egynéhányának leroskasztására lehet már a jól megfogalmazott, jól kifejezett szó is jerichói erejű. Kiváltképp, ha innen is, onnan is egyforma tisztán s egyforma erővel zendül. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Itt élned kell; Szerző: Illyés Gyula; Dátum: 1976

[Példa 10] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok ):
Ha Orbán Viktor mond valamit, az nincs következmények nélkül. A jövőben tehát még kevesebb életerős ember fog segélyen élni. Egyrészt, mert egyre kevesebb lesz a segély, másrészt, ha valaki mégis rászorul, hamarosan nem lesz életerős. Nem gondolom, hogy ezzel a gondolatmenettel leleplezhetném a kormányzat szociális érzéketlenségét, ugyanis nem akar itt senki semmit leplezni. A szegénysors láttán nem borulnak könnybe a kormányzó szemek, sőt megszigorodnak a vonások, és azt üzenik, segíts magadon, a kormány is megsegít. Politikai álláspont, még inkább emberi érzékenysége szerint elfogadható vagy akár elvethető ez a gondolatmenet, de nem mondható, hogy nem tartalmazza az egyik lehetséges megoldóképletet. Ennek kulcsmozzanata szerint a kormányzat mindent megtesz, hogy aki akar, boldoguljon, s ha partnerekre talál, segít, ellenkező esetben viszont nem fog meghatódni a nélkülözéstől sem. A mindent lehet, csak akarni kell életérzés a kormányfő, és a hozzá közel álló politikusok személyes élményeiből is táplálkozhat, ezért is közvetítik hitelesen. Orbán Viktor kormánya a családpolitika köré szervezett szociálpolitikáját valósítja meg a legkarakteresebben és legerélyesebben. Belegquelle

További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája