Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast

Pomož si sám a Bůh ti pomůže. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • pomož si Lemma: pomoct si
  • sám Lemma: sám
  • Bůh Lemma: Bůh
  • ti Lemma: ty

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje povzbuzení, aby se člověk v těžké životní situaci nevzdával a byl aktivní, pak se může dočkat pozitivního výsledku. [Doklad 2]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Národními zájmy by mělo být i ukázání České republiky jako demokratické, všestranně vyspělé země uprostřed Evropy. To vše šířeno v co nejmasovější - a tudíž co nejméně zpoplatněné míře. Cynická katolická moudrost praví: Pomož si sám a Bůh ti pomůže. A stejně je to i v případě médií veřejné služby. Propojení televize, rozhlasu a tiskové kanceláře, aktivizace jejich bohatých archivů a Národního filmového archivu, maximální rozšíření těchto pokladů historie i současnosti kultury do tzv. veřejné domény (mezi lidi) - do veřejných knihoven, škol i na mediální trh za co nejméně diskriminujících podmínek - to je úkol, před nímž dnes v prvé řadě stojí čeští politici. Britské listy, 22. 12. 2003

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
ti pomůže


Seznam všech přísloví