Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast


Ranná hodina, zlatá hodina. #

Toto príslovie sa v súčasnej slovenčine nepoužíva. Ide o zastaraný výraz. / Im Slowakischen handelt es sich um veraltetes Sprichwort.
[Doklad 1]

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

  • ranná Lemma: ranný
  • hodina Lemma: hodina
  • zlatá Lemma: zlatý

Význam(y)#

Príslovie vyjadruje presvedčenie, že skoré vstávanie a ranná aktivita prináša väčší úžitok . [Doklad 1]

Zvláštnosti použitia#

Ide o zastarané príslovie , ktoré sa v súčasnej slovenčine nepoužíva. Registruje ho A. P. Záturecký v Slovenských prísloviach, porekadlách a úsloviach spolu s inými variantnými podobami k pôvodnému latinskému prísloviu aurora habet aurum in ore.

Varianty#

Tvarové varianty#

Kto zavčasu vstáva, Boh ho požehnáva. Wörtlich: Wer früh aufsteht, den segnet der Gott.
[Doklad 2]

Kto zavčasu vstáva, plné truhly máva. Wörtlich: Wer früh aufsteht, der hat volle Truhen.
[Doklad 2]

Lepšia ráno hodina ako večer tri. Wörtlich: Besser eine Stunde am Morgen als drei am Abend.
[Doklad 2]

Zámena komponentov#

Hodina ranná zlato donáša. Wörtlich: Morgenstunde bringt Gold.
[Doklad 2]

Variantné komponenty#

  • prináša Lemma: prinášať
  • zlato Lemma: zlato

Typické použitie v texte#

V súčasných textoch sa toto príslovie a jeho variantné podoby nevyskytuje. Doklady sú len odkazy na jeho používanie v minulosti.
Tematické okruhy (SK)
  • a

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie ):
Prichádzali ostatní nocľažníci, po jednom, po dvoch, po troch, zberali sa spať, ale po mojom harpunárovi ani chýru ani slychu. „Krčmár!“ skríkol som. „Čo je to za chlapa — to sa vždy vracia tak neskoro?“ O chvíľu mala udrieť polnoc. Krčmár sa opäť sucho uchechtol a zdalo sa, že do smiechu ho šteklí čosi, o čom ja neviem. „Čoby,“ odvetil, „s kurami zalíha, s kurami vstáva. Raná hodina , zlatá hodina, toho sa drží . Ale dnes večer išiel kramáriť a kde ho čo drží , to vie len on . Asi sa mu nedarí predať hlavu.“ „Predať hlavu! Na také balamutenie si vyberte niekoho iného!“ odsekol som a už vo mne vrelo. „Teda podľa vás v túto požehnanú sobotnú noc, či skôr nedeľné ráno, chodí po meste a predáva hlavu, čo?“ „Ako vravíte,“ prisvedčil krčmár. „Ale povedal som mu, že tu nepochodí, trh máme. Melville, Herman: Biela veľryba. Bratislava: Petit Press 2006. 585 s. Preklad: Otakar Kořínek

[Doklad 2] (Odsek Zvláštnosti použitia ):
Z múdrosti predkov: Kto zavčasu vstáva, Boh ho požehnáva. Kto zavčasu vstáva, plné truhly máva, lebo ranná hodina – zlatá hodina. Vraj hodina ranná zlato donáša a naisto lepšia ráno hodina ako večer tri – také bolo zmýšľanie našich predkov. Náš ľud nešetril slovami uznania o pracovitom, usilovnom človeku, ktorému robota ide od ruky. Vedelo sa, že kto chce mať, musí o to dbať, lebo kde sa nič nezaseje, tam sa nič nenaveje. http://hn.hnonline.sk/2-20464225-k10000_detail-e4

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu _ [word="(R|Wissenssammlungen/Sprichwörter/r)anná"] [lemma="hodina"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="hodina"

Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.


Liste aller Sprichwörter