Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast


Ranná hodina, zlatá hodina. #

Toto príslovie sa v súčasnej slovenčine nepoužíva. Ide o zastaraný výraz. / Im Slowakischen handelt es sich um veraltetes Sprichwort.
[Doklad 1]

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

  • ranná Lemma: ranný
  • hodina Lemma: hodina
  • zlatá Lemma: zlatý

Význam(y)#

Príslovie vyjadruje presvedčenie, že skoré vstávanie a ranná aktivita prináša väčší úžitok . [Doklad 1]

Zvláštnosti použitia#

Ide o zastarané príslovie , ktoré sa v súčasnej slovenčine nepoužíva. Registruje ho A. P. Záturecký v Slovenských prísloviach, porekadlách a úsloviach spolu s inými variantnými podobami k pôvodnému latinskému prísloviu aurora habet aurum in ore.

Varianty#

Tvarové varianty#

Kto zavčasu vstáva, Boh ho požehnáva. Wörtlich: Wer früh aufsteht, den segnet der Gott.
[Doklad 2]

Kto zavčasu vstáva, plné truhly máva. Wörtlich: Wer früh aufsteht, der hat volle Truhen.
[Doklad 2]

Lepšia ráno hodina ako večer tri. Wörtlich: Besser eine Stunde am Morgen als drei am Abend.
[Doklad 2]

Zámena komponentov#

Hodina ranná zlato donáša. Wörtlich: Morgenstunde bringt Gold.
[Doklad 2]

Variantné komponenty#

  • prináša Lemma: prinášať
  • zlato Lemma: zlato

Typické použitie v texte#

V súčasných textoch sa toto príslovie a jeho variantné podoby nevyskytuje. Doklady sú len odkazy na jeho používanie v minulosti.
Tematické okruhy (SK)
  • a

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie ):
Prichádzali ostatní nocľažníci, po jednom, po dvoch, po troch, zberali sa spať, ale po mojom harpunárovi ani chýru ani slychu. „Krčmár!“ skríkol som. „Čo je to za chlapa — to sa vždy vracia tak neskoro?“ O chvíľu mala udrieť polnoc. Krčmár sa opäť sucho uchechtol a zdalo sa, že do smiechu ho šteklí čosi, o čom ja neviem. „Čoby,“ odvetil, „s kurami zalíha, s kurami vstáva. Raná hodina , zlatá hodina, toho sa drží . Ale dnes večer išiel kramáriť a kde ho čo drží , to vie len on . Asi sa mu nedarí predať hlavu.“ „Predať hlavu! Na také balamutenie si vyberte niekoho iného!“ odsekol som a už vo mne vrelo. „Teda podľa vás v túto požehnanú sobotnú noc, či skôr nedeľné ráno, chodí po meste a predáva hlavu, čo?“ „Ako vravíte,“ prisvedčil krčmár. „Ale povedal som mu, že tu nepochodí, trh máme. Melville, Herman: Biela veľryba. Bratislava: Petit Press 2006. 585 s. Preklad: Otakar Kořínek

[Doklad 2] (Odsek Zvláštnosti použitia ):
Z múdrosti predkov: Kto zavčasu vstáva, Boh ho požehnáva. Kto zavčasu vstáva, plné truhly máva, lebo ranná hodina – zlatá hodina. Vraj hodina ranná zlato donáša a naisto lepšia ráno hodina ako večer tri – také bolo zmýšľanie našich predkov. Náš ľud nešetril slovami uznania o pracovitom, usilovnom človeku, ktorému robota ide od ruky. Vedelo sa, že kto chce mať, musí o to dbať, lebo kde sa nič nezaseje, tam sa nič nenaveje. http://hn.hnonline.sk/2-20464225-k10000_detail-e4

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu _ [word="(R|Wissenssammlungen/Sprichwörter/r)anná"] [lemma="hodina"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="hodina"

Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.


Liste aller Sprichwörter