Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Rovný rovného si hledá.#


Cvičení#

Toto přísloví je použito ve cvičeních k významovému okruhu Gemeinsamkeiten (Co nás spojuje) .

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • rovný Lemma: rovný
  • rovného Lemma: rovný
  • hledá Lemma: hledat

Význam(y)#

Říká se, když se lidé se stejnými vlastnostmi a sklony přátelí nebo sdružují. [Doklad 1] [Doklad 2]

Zvláštnosti užití#

Přísloví má velmi často negativní konotaci, protože poukazuje na podezřelé či nebezpečné spojení a propojení osob. [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

Nejčastější je rozšířená varianta: Vrána k vráně sedá, rovný rovného so hledá. [Doklad 3]

Rovný hledá rovného. [Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • vráně Lemma: vrána
  • sedá Lemma: sedat

Typické užití v textu#

Přísloví se může vzhledem ke své ráznosti uplatnit jako titulek v tisku. [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Přísloví ):
Málokteří rodiče mohou říct, že si jejich děti vybírají přesně ty kamarády, které by jim sami doporučili. Starou pravdu "rovný rovného si hledá" jim poněkud zkresluje láska, zaměňující přání za realitu. Na svých dětech vidí jen to dobré, na jejich kamarádech naopak to špatné. Mladá fronta DNES, 18. 5. 1996

[Doklad 2] (Odstavec Význam(y) ):
V novorakouské říši se k moci dostanou fašisté a nakonec je sousední spřátelené Německo přinutí postavit se ve válečném konfliktu na svou stranu. Válka skončí porážkou obou říší a bude zle. Intelektuálové usoudí, že nic jiného se nedalo od prohnilé monarchie čekat, neboť rovný rovného si hledá. Mladá fronta DNES, 29. 10. 1998

[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):
Několik set anticastrovských demonstrantů se včera shromáždilo na letišti Opa-Locka, které používá organizace Bratři pro záchranu. Mnozí mávali kubánskými vlajkami a provolávali hesla odsuzující jak Castra, tak i Clintona." Castro, Clinton - vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá," bylo napsáno na jednom z nákladních automobilů parkujících u letiště. Demonstranti se dotazovali, proč USA zavedly totální blokádu a vyslaly vojsko na Haiti a proč totéž neučinily proti Kubě. Mladá fronta DNES, 26. 2. 1996

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):
Pakliže to dokáží, mají rodiče v jistém směru vyhráno. Jejich děti mají na pomyslném vysvědčení z předmětu sociální inteligence známku, za niž se není třeba stydět. Rovný hledá rovného. "Možná jsem trochu naivní, ale nebojím se ani špatné party, ani špatných kamarádů," nepřipouští si Veronika Žilková častou obavu dospělých, že by jejich děti mohl v choulostivém období dospívání kdosi "zkazit". Mladá fronta DNES, 2. 5. 1998

[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):
Blesk: Vrána k vráně sedá. Blesk, 14. 12. 1998

[Doklad 6] (Další doklad):
Neméně zajímavá je otázka vzájemné protikladnosti. Ke každému přísloví nalezneme protipřísloví a každá pravda je vyvrácena opakem. Vzniká úžasný propletenec nejrůznějších pravd, které mají univerzální platnost, a přitom jsou situace, kdy neplatí. "Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá" protiřečí známé moudrosti "Protiklady se přitahují". Můžeme se dobrat spolehlivého poznání? Nemůžeme. MÁ BABIČKA PRAVDU? Uznávaný americký badatel Robert Epstein se na základě univerzitního grantu věnoval mnoho let zkoumání přísloví. Výsledkem byla práce příznačně nazvaná Měla naše babička pravdu?. Reflex, č. 48/2002

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu _ [lemma="rovný"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="rovný" []{0,5 [lemma="hledat"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="hledat"


Seznam všech přísloví