Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

(A) hasonló a hasonlónak örül. #

A közmondás előfordul az első komponens előtti névelővel, de névelőtlenül is.
A kifejezés egy régi latin mondás (Similis simile gaudet) magyar fordítása.

Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

  • Hasonló Lemma: hasonló
  • hasonlónak Lemma: hasonló
  • örül Lemma: örül

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy az azonos típusú emberek könnyen megértik egymást, illetve gyakran közös csoportokat alkotnak. Gyakran pejoratív értelmű. Ilyen, többnyire rosszalló használatban a magyarban a Zsák a foltját megtalálja kifejezés is használatos
[Példa 1] [Példa 2] [Példa 3]

Sajátos használat#

A közmondás sajátos használata.

Variánsok#

Alakváltozatok#

(A) hasonló a hasonlónak örvend. [Példa 6]

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)
  • a

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás ):
Sajnos ronda és aljas az ügy. Szabó Endre mezőberényi esperes az egyházközség által kitiltatott Dobozról. Lelkészként nemkívánatos személynek minősíttetett. Esperesi tevékenységében természetesen a dobozi törvénytisztelő gyülekezet soha és sehol nem akadályozta a baloldali szellemiségű Szabó Endre nagytiszteletű urat. Nem részletezem, az esperes a református egyházkerület egyetemes jogrendjét sorra-rendre megsértette. A baloldali szimpatizáns esperes a munkáspárti polgármester mellé állt, elárulta papját és dobozi gyülekezetét. Erre nem mondanák azt, hogy Isten nagyobb dicsőségére. A latin viszont azt mondja, similis simili gaudet: hasonló a hasonlónak örül. Magyar Fórum; Cím: Pócspetri után Doboz ?; Szerző: Győri Béla; Dátum: 2000/30/03

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek) ):
A latinból kölcsönzött mondás szerint a hasonló a hasonlónak örül. Természetesen a kereszt jelét viselők, illetve a kereszténydemokrata értékeket vallók eszmei közösségének bővülése örömmel töltene el. Egyébként általánosan nézve nem is egyszerű kérdés, hogy hol van jó helyen ma a kereszténydemokrata. Az én döntésemet is ez a kérdés befolyásolta elsősorban. Az imént beszéltem arról, hogy a keresztény értékek szolgálata tartalmi kérdés. Ez abban az értelemben is igaz, hogy önmagában a kereszt felmutatása még nem teszi feltétlenül kereszténnyé a politikát. Magyar Nemzet; Cím: Az értékek integrációja a lényeg; Szerző: Meszleny László; Dátum: 1997/05/17

[Példa 3] (Szakasz Jelentés(ek) ):
A Csermely és Társa cég biztosítani akarja munkatársainak és azok családjainak a megélhetést. Csupán a munka, az autóforgalmazási tevékenység tisztességes ellenértékét várják el ügyfeleiktől, kapcsolattartásukban az őszinteség dominál. Magyarul megmondják, hogy a szolgáltatásnak, illetve az árunak mi az ára, amelynek meghatározásánál a bizalomra és a kölcsönösségre fektetik a hangsúlyt. Itt tényleg azt kapja a vásárló, amit kifizetett. Az egész országból felkeresik a céget azok, akik nem akarnak zsákbamacskát venni. A telephely vendégkönyve is jelzi, hogy Tiszaszalkától Szentendrén át Sopronig keresték fel Csermelyéket olyanok, akik azóta sem reklamáltak a vásárolt vagy a javított személyautók miatt. A hasonló a hasonlónak örül - vallják Csermelyék, és ugyanakkor meg is világítják ennek a latin mondásnak a gondolattartalmát. Aki a tisztességes, becsületes üzlet híve, az minden bizonnyal ott vásárol, ahol nem csalódik a másikban. Csermelyék várnak mindenkit. A régi autóval javításra betérőket, vagy az új gépkocsik iránt érdeklődőket. Időt hagynak a nézelődésre, a kiválasztott autó megvásárlásával kapcsolatos döntésre. Ajánlatuk egyértelmű és egyenes. Magyar Fórum; Cím: Hasonló a hasonlónak örül - Csermelyék polgári műhelye Balatonfüreden; Szerző: ( gki ); Dátum: 2000/27/01

[Példa 4] (Szakasz Sajátos használat ):
Persze ha a kormány úgy gondolkozik, minek megnyerni azokat, akik amúgy is vonzalmat árulnak el irántuk, igaza van. Ha a hasonló örül is a hasonlónak, mi a fenének azt kimutatni. Kérdés az is, mi mihez hasonló. Az igazi nagy tett megnyerni a másképpen érzőt, az undokot, netán az ellenséget. Magyar Nemzet; Cím: Én nem tudom ... ( Ki nyer ma ); Szerző: Kristóf Attila; Dátum: 1999/05/04

[Példa 5] (Szakasz Sajátos használat ):
E közelítés szerint a mostani kiállítás, a Dialógus címet viselő, a szelídítés diadala. Az ember megy teremről teremre ( tizenkettő van belőlük ), és nem érez feszültséget semmit. A rendezés kiváló: közel százhetven festő közel kétszáz képe úgy van szortírozva, hogy a hasonló mindig örülhessen a hasonlónak. Hogy a rímlátványok összecsengjenek. Hogy egyik stílus még véletlenül se üsse a másikat, csak picikét, kromatikusan mozduljon el az egyik hangvétele a másikétól. ( Példák: Záborszky Gábor lebegő matt és fényes bikróm táblája mellett Gál András ton in ton szürke monokróm táblája a második teremben. Für Emil majdnem hímezett bejglilovai mellett Földi Péter majdnem hámozott pechvogelei a hatodik teremben. És Szépfalvi Ágnes panorámát néző szépsége a tizedik teremben éppen olyan közönségesen kacér, mint mellette Méhes László Kiscsillaga, hála a fotórealizmus gleichschaltoló technikájának. ) Népszabadság; Cím: Nicsak , ki beszél ?; Szerző: P. Szűcs Julianna; Dátum: 2001/01/6

[Példa 6] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok ):
Lehet, hogy a hasonló a hasonlónak örvend, a reklám azonban beledöglik az egyformaságba. Nem azért, mert ha van két azonos ötlet, az lesújtó a kreatív munkatársakra nézve ( szegény fiúk, szegény lányok, csak olyasmit tudnak kitalálni, ami egyébként is a levegőben van ), hanem mert a néző számára óhatatlanul összekeverednek a termékek. A Multifilter például a dohányzási cikkek körül mindjobban szoruló törvényes hurokban ( újabban már dohányzó embert sem lehet mutatni a plakáton, ez olyan, mintha úgy akarnánk cipőt eladni, hogy vegye meg, kisasszony, de eszébe ne jusson a lábára fölhúzni ) mint lendületes, fiatalos, közösségformáló dobozka próbál megjelenni. A plakátról kifelé ( vagy befelé? ) dobják a cigarettát, mintha ezzel a gesztussal máris egy társaságba tartoznánk azokkal, akik olyan vonzóak a fényképen, és szemmel láthatólag jól érzik magukat.Népszabadság; Cím: Gyújts rá egy csipszre !; Szerző: Tengerlaki Krisztián; Dátum: 2001/08/11

További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája