unbekannter Gast

S poctivostí nejdál dojdeš. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • poctivostí Lemma: poctivost
  • nejdál Lemma: daleko
  • dojdeš Lemma: dojít

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje přesvědčení, že čest, poctivost a morální jednání se člověku v životě nakonec vyplatí. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Tak, aby vás kdykoli mohl kdokoli zastoupit, kdyby neočekávaně přišla chřipka nebo zlomená ruka. Sami dobře víte, že takové pohromy přicházejí náhle, aby vás o to více potrápily. A také poctivě. Řiďte se i dnes v podnikání názorem vašich prarodičů, že s poctivostí nejdál dojdeš. Vaši obchodní partneři vás ocení, na to se můžete spolehnout. Možná se zpočátku budou divit, proč tak tvrdošíjně trváte na dodržování termínů, proč se zlobíte, když dodavatel nepošle zboží včas a ani se neomluví. Třeba budete mnoha lidem připadat jako nepraktičtí snílci. Hospodářské noviny, 22. 7. 1998

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [lemma="poctivost"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="poctivost" {0,3 [lemma="dojít"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="dojít"


Seznam všech přísloví