Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast

Szürke minden elmélet. #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

  • szürke Lemma: szürke
  • minden Lemma: minden
  • elmélet Lemma: elmélet

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy a puszta elméleti tudás nem elegendő, a gyakorlat is igen fontos, ezért tapasztalatokat kell gyűjtenünk az életben, nehogy a puszta elméleti gondolkodásban a valóság sokszínűségét szem elől tévesszük. [Példa 1] [Példa 2] [Példa 3]
A fordulat Johann Wolfgang Goethe Faust című drámájából származik, eredeti német szövege így hangzik: Grau, teurer Freund, ist alle Theorie,/Und grün des Lebens goldner Baum, azaz: Szürke minden elmélet barátom, de zöld az élet aranyfája.

Sajátos használat#

A közmondás sajátos használata.

Variánsok#

Alakváltozatok#

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)
  • a

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás ):
Maga is prototípus. Regények jönnek, jelezvén, hogy az összes műfaj érdekelt abban, ami történendő. ( Például az Izlandi Han 1823-ban. ) Már teljes mértékben, úgyszólván kvintesszenciaként érvényesül bennük a romantika szelleme: " ijesztő " témák, erős hangulat és minuciózus helyismeret, heves pátosz. 1827-ben újabb műfaj: a Cromwell című tragédia előszavában megkísérli az elméleti megalapozást is. Ám " szürke minden elmélet " amellett, amikor a tények valóban beérnek. Egyelőre ő maga is sűrűn szállítja, műben, az érveket. És még sokan mások... 1830-ban Victor Hugo Hernani című színművének bemutatója a Théatre Français-ben a francia irodalom nagy eseménye lett, amennyiben itt vívták meg, a nézőtéren, a költő mellett és ellen tüntetve " döntő " csatájukat a romantikus s a klasszikus szemlélet hívei. Győzött a romantika. ( Ami azzal a bölcs bólintással nyugtázható, hogy az ilyesmi fontos, ám sohase döntő, s főleg nem a klasszikus hagyomány folyamatosságának sorsát illetően, mely valamiben újra meg újra feltámad a valamiben éppen folytatódó, megtestesülő romantika ellenében, s viszont, azóta is. )Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Szövegek szövetsége; Szerző: Lászlóffy Aladár; Dátum: 1988

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek) ):
Amikor már öregebb lettem, esthajnalcsillagom a függetlenség, fénylő sarkcsillagom a tapasztalat. Ebben is Geothével tartottam: " Denn grai ist jede Theorie und grün nur des Lebens goldener Baum. " ** Műkedvelő voltam? Nagy szó az fiam, a művet kedvelni! *Ezze vonatkozóan a jelenlegi tudományos felfogás mindinkább Vámbéry tételét látja igazoltnak **Mert szürke minden elmélet, és zöld csak az élet aranyfája Nem savanyodtam be szobatudósnak. Játszotta, kalandoztam, tapasztaltam, tévedtem, tovább játszottam, messzebre kalandoztam, újra tapasztaltam. Ilyesformán éltem A boldogságom te voltál, Rusztem. Néha a hírnév. Régió: szlovákiai; Stílusréteg: szépirodalom; Cím: SZAVAK ÉS CSILLAGOK; Szerző: Vámos Magda

[Példa 3] (Szakasz Jelentés(ek) ):
Természetesen, hiszen ez a formanyelv, mint a legtöbb korszak költői nyelve, mást fejez ki a köznapi szavakkal, mint a köznapi beszéd. De ez már a líra műfajából fakad. Nem a költők elzárkózásából, hanem abból és azért, hogy bonyolult korunk bonyolult dolgairól lehessen emberi módon, művészi tömörséggel szólani. A német költők nyugtalan elmélkedéséhez a költői gyakorlatnak ez az eredménye társul. A " szürke elmélet " e nálunk szokatlan tengeréhez jó versek és nem jelentéktelen költészet. Könnyű és kísértő, kivált nekünk és kivált a németek fejére idézni Goethe szavát az élet zöldellő aranyfájáról. Pedig aligha zöldellne az a fa a szürke - igen, a szürkeagysejtek roppant fáradsága nélkülDigitális Irodalmi Akadémia; Cím: Zöld és arany; Szerző: Lengyel Balázs; Dátum: 1988


További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája