Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Szürke minden elmélet. #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

  • szürke Lemma: szürke
  • minden Lemma: minden
  • elmélet Lemma: elmélet

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy a puszta elméleti tudás nem elegendő, a gyakorlat is igen fontos, ezért tapasztalatokat kell gyűjtenünk az életben, nehogy a puszta elméleti gondolkodásban a valóság sokszínűségét szem elől tévesszük. [Példa 1] [Példa 2] [Példa 3]
A fordulat Johann Wolfgang Goethe Faust című drámájából származik, eredeti német szövege így hangzik: Grau, teurer Freund, ist alle Theorie,/Und grün des Lebens goldner Baum, azaz: Szürke minden elmélet barátom, de zöld az élet aranyfája.

Sajátos használat#

A közmondás sajátos használata.

Variánsok#

Alakváltozatok#

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)
  • a

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás ):
Maga is prototípus. Regények jönnek, jelezvén, hogy az összes műfaj érdekelt abban, ami történendő. ( Például az Izlandi Han 1823-ban. ) Már teljes mértékben, úgyszólván kvintesszenciaként érvényesül bennük a romantika szelleme: " ijesztő " témák, erős hangulat és minuciózus helyismeret, heves pátosz. 1827-ben újabb műfaj: a Cromwell című tragédia előszavában megkísérli az elméleti megalapozást is. Ám " szürke minden elmélet " amellett, amikor a tények valóban beérnek. Egyelőre ő maga is sűrűn szállítja, műben, az érveket. És még sokan mások... 1830-ban Victor Hugo Hernani című színművének bemutatója a Théatre Français-ben a francia irodalom nagy eseménye lett, amennyiben itt vívták meg, a nézőtéren, a költő mellett és ellen tüntetve " döntő " csatájukat a romantikus s a klasszikus szemlélet hívei. Győzött a romantika. ( Ami azzal a bölcs bólintással nyugtázható, hogy az ilyesmi fontos, ám sohase döntő, s főleg nem a klasszikus hagyomány folyamatosságának sorsát illetően, mely valamiben újra meg újra feltámad a valamiben éppen folytatódó, megtestesülő romantika ellenében, s viszont, azóta is. )Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Szövegek szövetsége; Szerző: Lászlóffy Aladár; Dátum: 1988

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek) ):
Amikor már öregebb lettem, esthajnalcsillagom a függetlenség, fénylő sarkcsillagom a tapasztalat. Ebben is Geothével tartottam: " Denn grai ist jede Theorie und grün nur des Lebens goldener Baum. " ** Műkedvelő voltam? Nagy szó az fiam, a művet kedvelni! *Ezze vonatkozóan a jelenlegi tudományos felfogás mindinkább Vámbéry tételét látja igazoltnak **Mert szürke minden elmélet, és zöld csak az élet aranyfája Nem savanyodtam be szobatudósnak. Játszotta, kalandoztam, tapasztaltam, tévedtem, tovább játszottam, messzebre kalandoztam, újra tapasztaltam. Ilyesformán éltem A boldogságom te voltál, Rusztem. Néha a hírnév. Régió: szlovákiai; Stílusréteg: szépirodalom; Cím: SZAVAK ÉS CSILLAGOK; Szerző: Vámos Magda

[Példa 3] (Szakasz Jelentés(ek) ):
Természetesen, hiszen ez a formanyelv, mint a legtöbb korszak költői nyelve, mást fejez ki a köznapi szavakkal, mint a köznapi beszéd. De ez már a líra műfajából fakad. Nem a költők elzárkózásából, hanem abból és azért, hogy bonyolult korunk bonyolult dolgairól lehessen emberi módon, művészi tömörséggel szólani. A német költők nyugtalan elmélkedéséhez a költői gyakorlatnak ez az eredménye társul. A " szürke elmélet " e nálunk szokatlan tengeréhez jó versek és nem jelentéktelen költészet. Könnyű és kísértő, kivált nekünk és kivált a németek fejére idézni Goethe szavát az élet zöldellő aranyfájáról. Pedig aligha zöldellne az a fa a szürke - igen, a szürkeagysejtek roppant fáradsága nélkülDigitális Irodalmi Akadémia; Cím: Zöld és arany; Szerző: Lengyel Balázs; Dátum: 1988


További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája