unbekannter Gast

Tvrdá slupka, měkké jádro. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • tvrdá Lemma: tvrdý
  • slupka Lemma: slupka
  • měkké Lemma: měkký
  • jádro Lemma: jádro

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje zkušenost, že lidé, kteří působí navenek nevlídně a drsně, jsou velmi často citliví a dobráčtí. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
OBLIČEJ Tvrdá slupka,měkké jádro.I když se navene chová dost cool-Bill je něžný a zranitelný kluk.To prozrazují i jeho měkké rysy ve tváři.Je dost štíhlý(při 177 cm váží jen 50 kg).Nosí piercing v pravém obočí a taky v jazyku.Jeho androgynní vzhled v holkách probouzí ochranitalský a pečovatelský instink.Člověk by ho chtěl obejmout a mazlit se s ním. http://thcka-bill-tom.blog.cz/0712/charakteristika-billa

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:


Seznam všech přísloví