Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Tvrdá slupka, měkké jádro. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • tvrdá Lemma: tvrdý
  • slupka Lemma: slupka
  • měkké Lemma: měkký
  • jádro Lemma: jádro

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje zkušenost, že lidé, kteří působí navenek nevlídně a drsně, jsou velmi často citliví a dobráčtí. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
OBLIČEJ Tvrdá slupka,měkké jádro.I když se navene chová dost cool-Bill je něžný a zranitelný kluk.To prozrazují i jeho měkké rysy ve tváři.Je dost štíhlý(při 177 cm váží jen 50 kg).Nosí piercing v pravém obočí a taky v jazyku.Jeho androgynní vzhled v holkách probouzí ochranitalský a pečovatelský instink.Člověk by ho chtěl obejmout a mazlit se s ním. http://thcka-bill-tom.blog.cz/0712/charakteristika-billa

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:


Seznam všech přísloví