Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast


V tvrdej škrupine mäkké jadro býva.#

[Doklad 1]

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

  • tvrdej Lemma: tvrdý
  • škrupine Lemma: škrupina
  • mäkké Lemma: mäkký
  • jadro Lemma: jadro
  • býva Lemma: byť

Význam(y)#

Príslovie opisuje skúsenosť, že ľudia, ktorí sa prejavujú navonok nevľúdnym a drsným správaním , vo vnútri bývajú často citliví a dobrácki . [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa v súčasných textoch nevyskytuje.

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Varianty so zámenou komponentov potenciálny komentár
[Doklad 5]

Variantné komponenty#

  • Variantný komponent 1 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 1
  • Variantný komponent 2 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 2
  • Variantný komponent 3 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 3

Typické použitie v texte#

Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6]
Tematické okruhy (SK)
  • a

Doklady#

Príslovie sa nevyskytujew v Slovenskom národnom korpuse ani v Google. [Doklad 1] (Odsek Príslovie ):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 2] (Odsek Význam(y) ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia ):
[...]Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov ):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu _ [lemma="tvrdý"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="tvrdý" [|Wissenssammlungen/Sprichwörter/ * [lemma="jadro"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="jadro" []* [lemma="mäkký"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="mäkký" []* [lemma="škrupina"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="škrupina"

Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.


Liste aller Sprichwörter