Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast


V núdzi spoznáš priateľa.#

[Doklad 1]

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

  • núdzi Lemma: núdza
  • spoznáš Lemma: spoznať
  • priateľa Lemma: priateľ

Význam(y)#

Príslovie poukazuje na skúsenosť, že skutočné priateľstvo sa prejaví až vtedy, keď je človek v kritickej situácii a skutočne potrebuje pomoc. [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa niekedy vyskytuje v aktualizuovaných transformáciách [Doklad 3], alebo s aktualizovanými komponentmi [Doklad 7]

Varianty#

Tvarové varianty#

V núdzi poznáš priateľov. In der Not erkennst du die Freunde.
[Doklad 4] [Doklad 8]

Zámena komponentov#

V núdzi poznáš priateľa. In der Not erkennst du den Freund.
[Doklad 5]

Variantné komponenty#

  • poznáš Lemma: poznať
  • Variantný komponent 2 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 2
  • Variantný komponent 3 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 3

Typické použitie v texte#

Príslovie sa spravidla vyskytuje vo svojej citátovej podobe. [Doklad 1][Doklad 2] [Doklad 6]
Tematické okruhy (SK)
  • a

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie ):
Hovorí sa, že v núdzi spoznáš priateľa. A ako ste na tom vlastne s priateľmi vy? Myslíte si, že keby vám bolo na nič, prišiel by vám niekto na pomoc? Alebo sebakriticky uznáte, že okrem rodiny a kolegov v práci nikoho poriadne nepoznáte? Ako na tom s priateľmi ozaj ste, vám poodhalí náš zábavný test. 1. Ohovárate svojich priateľov za ich chrbtom? a) nie, nikdy a to isté očakávam od nich b) iba keď si to zaslúžia c) samozrejme, je to môj obľúbený námet k rozhovoru ... Východoslovenské noviny - Korzár 2003/07

[Doklad 2] (Odsek Význam(y) ):
Na priateľský vzťah treba dozrieť, aby bol človek schopný uvedomiť si a žiť hĺbku priateľstva. Keďže priateľstvo znamená vzťah, je darom spoločenstva. Je to citový vzťah založený na duchovných schopnostiach človeka žiť dôveru, úctu a lásku. Treba ho očistiť od ľahkovážnosti a vrátiť mu jeho krásu. Skutočné priateľstvo Sväté písmo, Božia studňa, ponúka pravý obraz priateľstva: „ Priateľ miluje v každý čas a v súžení je z neho brat.“ (Prís 17, 17) V núdzi spoznáš priateľa, on ťa neopustí. „Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem.“ Jn 15, 14) Berie ťa vážne, toleruje ťa. „Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho Pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca.“ (Jn 15, 15) Priateľ ti povie všetko. Buduje dôveru otvorenosťou. „Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov...“ Hudák, Pavol: Ďakujem, že si. Bratislava: Don Bosco 2001.


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia ):
Mukačevo, Ľvov, Luck - týždeň to trvalo a potom Volyň alebo Rovno - tam sa už cesty optantov rozchádzali, ich vagón odstavili dvadsiateho ôsmeho marca v stanici Ozerovo, dvadsať kilometrov pred Zdolbunovom, čakali ich tu miestni papaláši, stískali im ruky a rozdeľovali - ty pôjdeš tam a ty zas tam, autá im nedali, každý má mať predsa svoj voz - nuž hej, keď odchádzali z domu, mali, no cestou im kolesá pokradli, ale človek si musí poradiť, jeden druhému pomôcť, inak to nejde, veď práve v núdzi poznáš, kto ti je priateľom. Všetci dostali domy, tak ako im sľubovali - väčšinou po Čechoch, no tí sa ešte všetci neodsťahovali, a tak sa v chalupe neraz tiesnili dve rodiny. Polia im tiež pridelili - lány ako more, bol najvyšší čas siať, niekde už aj oziminy trčali, gazdovia si mädlili ruky - to bude úroda, to bude chleba - konečne, po prvý raz ich deti uvidia na stole koláče. Literárny týždenník 1999/03


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty ):
Taktiež ďakujeme príbuzným a známym i neznámym, ktorí pomáhali postihnutým a prispeli k rýchlemu odstránenie následkov povodne. Hovorí sa, že v núdzi poznáš priateľov. My sme mali to šťastie, že sme ich našli veľmi veľa. Ďakujeme im. Pod Vihorlatom. 2001., roč. 4, č. 36

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov ):

Iní sa boja odmietnutia: „Poviem ti o sebe niečo intímne a potom ma nebudeš chcieť.“ V príbehoch to bývajú okamihy, keď hrdina / hrdinka nesmie prehovoriť - Bajaja, O zhavranených bratoch atď. No zatiaľ nemáme inú možnosť, ako vstúpiť do kontaktu so svetom aj s týmto rizikom a hľadať vlastný pohyb vo vzťahoch. Môžeme získať rôzne poznanie. Možno zrednú rady našich doterajších „priateľov“, ale určite získame nových, ak budeme vnímavejší k nim, aj k sebe. „V núdzi poznáš priateľa“ je jedna verzia vzťahu. Druhá je, že ho potrebujeme zažiť aj v príjemných okamihoch života. Raz som blahoželala svojim priateľom na svadbe: „...A keď vám bude ťažko, viete, kde ma nájdete.“ Mladoženáč sa spýtal: „A môžeme, aj keď nám bude dobre?“ http://www.inzine.sk/article.asp?art=4364; Krížne cesty


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte ):
Nebolo by krásne byť jedným z nich? To je však iba rozprávka a moje tajné želanie. Je pekné zájsť si niekedy do rozprávky a odreagovať sa od toho dnešného nudného a monotónneho života. Ako v každej rozprávke aj táto sa skončí víťazstvom dobra. Vznikne tu veľa pút, staré priateľstvá pretrvávajú, novonadobudnuté počas vojen so Sauronom začínajú rozkvitať, ale ako sa hovorí v núdzi spoznáš priateľa, takže tieto budú určite pevné a kvitnúť začína aj láska medzi elfkou Arwen a človekom Aragornom. Tu vidíme, že v tomto príbehu neboli žiadne rasové rozdiely, čo sa o skutočnom svete nedá povedať. A preto sa mi tento film páči. Po skončení všetkých bojov, vyjde dúha a na svete znova zavládne pokoj, mier a priateľstvo. Kto vie ? Možno sa také niečo stane aj v našej „ milej “ skutočnosti. Island Z európskeho hľadiska je Island unikátna krajina. http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/annotation?pos=264625602&corpname=prim-4.0-public-all


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
V Alžírsku ako v krajine , ktorá jediná má vybudovaný vyslovene európsky hospodársky život, by sa tento spôsob finančných vzťahov dal vytvoriť len vtedy, keby veľká časť obyvateľstva bola vytlačená z doterajších hospodárskych súvislostí. To by však znamenalo aj ich radikálnu sociálnu marginalizáciu. I potom by však išlo skôr o prevzatie modelov hospodárenie iných islamských krajín ako o vytváranie vlastného systému. Autor je nemecký novinár, publikuje v týždenníku Freitag Ľavicové otázniky Adrián Kaliňák Formálne modifikované pôvodné znenie starej ludovej múdrosti "V núdzi spoznáš nepriatela" sa stáva čoraz priliehavejším imperatívom, zvýrazňujúcim aktuálny pohyb v radoch SDĽ. Hádam si dokážeme spomenúť na hektické ponovembrové časy, keď sa doslova v pote tváre formovala a obhajovala lavicová platforma strany. Prvé, možno aj dosť neočakávané volebné úspechy sa nepodarilo pretaviť do podoby trvalého trendu a to najmä pre neustále hladanie vlastnej pragmatickej identity. Táto myšlienková imobilita sa v obnaženej podobe prejavila v nelogickom zoskupení Spoločná volba s následne nepochopitelnou spoluasistenciou, ktorá sprevádzala druhý predčasný pád Mečiarovej vlády. Nové slovo, 2008-05-06

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Veľa sme spolu debatovali. Z času na čas sme niečo napísali do zápisnice. Veď musel niečo vyšetriť. Čo sme dali dokopy, to som si prečítal, potom podpísal. Upozorňoval som ho: «Ak niečo napíšete, čo nebude zodpovedať pravde, budete to musieť prepísať. Ja to nepodpíšem.» V tomto ohľade bola práca veľmi korektná. Manželka ostala doma s deťmi sama. Priatelia jej hneď poskytli pomoc. Postarali sa aj o peniaze pre rodinu. V núdzi poznáš priateľov. Podzemka nezabúdala na svojich ľudí. Po čase začala prichádzať pomoc i zo zahraničia. Balíky šatstva, potravín … Veľmi rád by som tu spomenul a zároveň poďakoval za nezištnú pomoc v ťažkých chvíľach kardinálovi Tomáškovi, Václavovi Bendovi, Michalovi Holečkovi a iným z Prahy... Šimulčík, Ján: Svetlo z podzemia. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška 1997.

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu _ [lemma="núdza"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="núdza" [|Wissenssammlungen/Sprichwörter/ * [lemma="priateľ"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="priateľ"

Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.


Liste aller Sprichwörter