Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast


Všetky cesty vedú do Ríma. #

[Doklad 1]

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

  • všetky Lemma: všetok
  • cesty Lemma: cesta
  • vedú Lemma: viesť
  • Ríma Lemma: Rím

Význam(y)#

Príslovie vyjadrje poznanie, že dospieť k cieľu môžeme rôznymi cestami. [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa v textoch niekedy vyskytuje s aktualizáciami komponentu "Rím". [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Varianty so zámenou komponentov potenciálny komentár
[Doklad 5]

Variantné komponenty#

  • Variantný komponent 1 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 1
  • Variantný komponent 2 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 2
  • Variantný komponent 3 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 3

Typické použitie v texte#

Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6]
Tematické okruhy (SK)
  • a

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie ):
Voľakedy sa hovorilo, že všetky cesty vedú do Ríma. Starý svetovládny Rím sa už pominul, v dnešnom svete poznáme desiatky podobných Rímov, a cesty vedú nielen do metropol, ale aj do bezvýznamných dediniek. Ak by dnes chcel niekto vysloviť podobný postreh, musel by povedať, že všetky cesty vedú niekam. A že zo všetkých ciest sa dá dostať - aj keď niekedy okľukou - do konečného cieľa. Profit 1999/10

[Doklad 2] (Odsek Význam(y) ):
Jeľcinovi sa páči Rím a Talianske ženy Ruský prezident Boris Jeľcin sa počas návštevy Talianska vyznal zo svojej lásky k talianskemu hlavnému mestu i obdivu k talianskym ženám. "Dovoľte mi, aby som vyslovil svoju bezhraničnú lásku k hlavnému mestu vašej krajiny, k Taliansku i k talianskym ženám," povedal Jeľcin na slávnostnej večeri usporiadanej na jeho počesť talianskym prezidentom O. L. Scalfarom, na ktorej ho sprevádzala manželka Nina. "Ako je dobre známe, všetky cesty vedú do Ríma," citoval Jeľcin slová Nikolaja Gogoľa. " Počas tejto návštevy som pochopil prorocké Gogoľove slová. Ten raz napísal: 'Zamilujete sa do Ríma pomaly, kúsok po kúsku - ale láska k nemu potrvá po celý váš život,'" dodal Jeľcin. SME. Denník. Bratislava: Petit Press 12.2.1998


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia ):
Slovensko nemá žiadnu šancu vyhrať súťaž o baltsko - adriatický koridor. Táto súťaž je fikciou od začiatku. Pravda, zasúťažiť si aj tak môžeme - veď dôležité je zúčastniť sa... Ak nie súťaž, tak čo? Je skoro isté, že za vecou sa skrývajú klasické miestne záujmy: dojem súťaže s Čechmi slúži len na prihrievanie emocionálnej polievočky. O aké skutočné záujmy ide? Okrem miestneho presvedčenia, že všetky cesty vedú do Bratislavy, sú to najmä silnejšie politické lakte na Považí (dnes napr. Žiliny), boj o miliardové objednávky zo štátneho rozpočtu a väčší politický vplyv cestnej lobby ako jej železničnej súperky. Vráťme sa však ešte raz k mape strednej Európy. Popri Viedni, Katowiciach a Varšave sú na nej ešte dve neprehliadnuteľné miliónové aglomerácie : Budapešť a Krakow. Na priamke spájajúcej tieto dve aglomerácie európskeho významu však, bohužiaľ, neleží Bratislava, ale stredoslovenský metropolitný priestor Banská Bystrica - Zvolen, alebo ako hovoria niektorí, zlovestný "Megalopolis" … SME. Denník. Bratislava: Petit Press 19.3.1996


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov ):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte ):
Svoju zvláštnosť si zachováva už niekoľko storočí. Kým kedysi boli magistri pýchou mesta a pravidelnými účastníkmi mestských rád, neskôr povolanie stratilo časť lesku. Dnes, keď čoraz viac chorých pre zárobok a možno aj nechuť presedieť niekoľko hodín medzi inými chorými preferuje samoliečbu a k dispozícii má širokú paletu voľne predávaných liekov, je dobrá rada lekárnika nad zlato. Systém však k lekárňam nie je milosrdný a mnohé bojujú o prežitie. Napriek tomu je o toto špecifické povolanie stále záujem. Tak ako všetky cesty vedú do Ríma, cesty budúcich lekárnikov začínajú vo vysokoškolských laviciach farmaceutických fakúlt. Päťdesiatročná babička Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave je jedinou v SR. Môže sa pochváliť študijným plánom, ktorý je plne kompatibilný s požiadavkami smernice č. 85 / 432 / EEC Európskej komisie, a podľa slov jej dekana Jozefa Seginka aj stopercentným uplatnením absolventov. Na školskej nástenke totiž študenti denne čítajú ponuky voľných pracovných miest, ktoré nemá kto obsadiť. Počas 50 rokov vyrástli na „ farmácii “ lekárnici, distribútori, klinickí farmaceuti, pracovníci v zdravotníckom školstve Profit 2003-may


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Hovorí sa, že všetky cesty vedú do Ríma. V Benátkach však platí, že všetky cesty vedú na San Marco. V neprehľadnom labyrinte uličiek a kanálov preklenutých nespočetnými mostami nemožno zablúdiť. Aj keď sa necháte zlákať tajomstvom tichých zákutí a odbočíte z hlavnej trasy, po niekoľkominútovej chôdzi vás na pravú cestu opäť privedie šípka Per San Marco. Denne sem vlaky, autobusy alebo výletné lode privážajú tisícky turistov, ktorí sa zo stanice alebo kotvísk, sledujúc šípky na múroch domov, vydávajú v zástupoch smerom k slávnemu benátskemu námestiu s Dóžovým palácom a Chrámom svätého Marka … SME. Denník. Bratislava: Petit Press 20.6.1998

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Pri bežnej komunikácii medzi ľuďmi sa stretávame so známym výrokom: "Všetky cesty vedú do Ríma". Mnohí ľudia nepoznajú jeho pravý pôvod a zmysel. Pokúsim sa ho bližšie vysvetliť. Rím bol založený v roku 753 pred našim letopočtom. Postupne sa z neho vytvoril malý staroveký mestský štát. Svojou výbojnou politikou si získal ďalšie územia a okolo roku 510 pred Kristom vznikla antická Rímska ríša. Naďalej mala charakter otrokárskeho štátu. Jej územie sa rozprestieralo v Európe od Stredozemného mora až po Britániu a Dunaj. Patrilo jej územie severnej Afriky , Malej Ázie až po Perský záliv. Východoslovenské noviny - Korzár 2002/01

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu _ [lemma="ceste"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="ceste" [|Wissenssammlungen/Sprichwörter/ * [lemma="viesť"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="viesť" []* [lemma="Rím"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="Rím"

Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.


Liste aller Sprichwörter