Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Minden út Rómába vezet. #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

  • minden Lemma: minden
  • út Lemma: út
  • Rómába Lemma: Róma
  • vezet Lemma: vezet

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy bizonyos kérdésekben a megoldás kulcsát egy helyen találjuk, illetve hogy bármelyik eljárást választjuk is, az eredmény ugyanaz. [Példa 1] [Példa 2] [Példa 3] [Példa 4]

Sajátos használat#

A közmondás sajátos használata.

Variánsok#

Alakváltozatok#

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)
  • a

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás ):
Persze minden út Rómába – a központi költségvetéshez – vezet. Az egészségügyieké is. Csak némi kacskaringóval. Nem a főkapun, hanem a mellékbejáraton keresztül jutnak a pénzhez. Magyar Hírlap 1996/04/15

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek) ):
A Szépművészeti Múzeum római kori tárlatán egy apró, ékszerként is viselhető amulettre lettem figyelmes, ami a kísérő szöveg szerint „bajelhárító” mozdulatot ábrázol. Az aranyba foglalt kéztartást nézegetve rájöttem, menynyire igaz, hogy minden út Rómába vezet, hiszen a budapesti autósok naponta alkalmazzák, ezek szerint tudatosan, a baj elhárítására ezt a mozdulatot: Behajlított ujjak, kivéve a középsőt, amelyik határozottan felfelé mutat... Magyar Hírlap 1998/04/27

[Példa 3] (Szakasz Jelentés(ek) ):
Azt szoktuk mondani, minden út Rómába vezet, nos a bejgli esetében, úgy látszik, Pozsonyba. Folytassuk az elkezdett idézetet, szólaltassuk meg újra az Ínyesmes-tert, aki – mint szemtanú is – hitelesíti a pozsonyi bájgli kiválóságát. Népszabadság 1997/12/11

[Példa 4] (Szakasz Jelentés(ek) ):
Könyvünk egészében etikai alapokon nyugszik, a pártvezetés iskoláját adja, vagyis minden itt érintett probléma így vagy úgy morálisan is érdekel minket. Röviden: kis könyvem valójában erkölcstan, gyakorlati eligazító a dilemmák és konfliktusok sűrűjében. Az E. címszónál nem szükséges tehát sokat időznöm, mert ahogyan minden út Rómába, azonképpen minden más címszó is az E.-hoz vezet. Ezért itt már csak egy megjegyzést: adódhat olyan helyzet, amelyben a lenini útbaigazítás esetleg nem világítja meg kellőképpen az előttünk álló feladatokat. Így például Kádár elvtárs dicsőítése s októberi ellenforradalmi kacérkodásának teljes elhallgatása használ az osztályharcnak, mert erősíti a vezetés tekintélyét, ugyanakkor árt is neki, mert új személyi kultuszt szül, amelyet viszont érvényes párthatározatok tiltanak. tip-Forrás Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Egy bűnös szatíra; Szerző: Fekete Sándor; Dátum: 1995


[Példa 5] (Szakasz Sajátos használat ):
Eny úr a földi időszámítás 2000. esztendejében aztán mégis úgy döntött, hogy kerül, amibe kerül, hazamegy. Törzshelyének borostás bennszülöttei ugyan próbálták szándékától eltéríteni, mondván: minek indulna bárhová is, amikor minden út kómába (sic!) vezet, ám fáradozásuk nem volt célravezető. Magyar Hírlap 2000/07/28 Tréfás alkalmi közmondásferdítés a Róma és kóma szavak összecsengésére alapozva.

[Példa 6] (Szakasz Sajátos használat ):
Haja dús volt és természetes szőke és természetesen hullámos-göndör és hosszú, egyes felvételeken a meghatóan kicsike, szinte háromszögletű popsiját verdeső; szeme kék, szemhéja álmodozó, ajaki kissé sértődötten biggyedők, tán azért, vélem, mert ahhoz képest, mily kívánatosak, a gyáva férfiak mégsem merték nyaldosni és foggal szaggatni eléggé merészen. Egész teste, minden porcikája hosszú és karcsú és táncos, a térde is, az ujjai is, még a természetes, saját hosszú körmei is, na meg a szépséges medencecsontja, a csak kissé kiálló, meg az izgató csípője, meg a lapos, szinte konkáv hasa; térdei meghatóan keskenyek, combjai vékonyak, karcsúak, finoman ívelten hosszúak, s köztük, nem látni a képeken, a feltehetőleg páratlanul izgalmas öl, a befogadás maga, hová szép testének minden íve, hajlása, egyenese úgy vezetett csábosan és magnetikusan, mint egykor minden út Rómába; általános karcsúságához képest keblei dúsak voltak, előre meredőek, nyilvánvalóan szőke bimbajúak és lányosan asszonyosak. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: A Jégmadár; Szerző: Spiró György; Dátum: 2001 Remek példa a közmondás alkalmi szövegbe szerkesztésére

[Példa 7] (Szakasz Sajátos használat ):
A sok tépelődő, borongó, tétlenkedő évtized után lehet, hogy a viszonylag békés fejlődés évtizedei következnek országunk számára. Ám nem lenne jó, ha elfelejtenénk, hogy nem minden út vezet Rómába; az esetleges váratlan irányváltásokra, kerülő utakra, alternatív fejlődéspályákra is fel kell készülnünk. Érdemes és fontos volna kidolgozni Magyarország fejlődéspályájának lehetséges forgatókönyveit, elérendő társadalmi-gazdasági modelljét - javasolja cikkében Hankiss Elemér, aki szerint hét szerep keres egy országot, de még nem dőlt el, mit akarnak a szereplők: a politikai osztály, az üzleti világ és maga a társadalom. Van -e esély arra, hogy a szétzilálódott, legyengült társadalom talpra álljon, megerősödjön, hogy kialakuljon a verseny és az együttműködés valamiféle összjátéka, hogy a politikusok, az üzletemberek és az állampolgárok átálljanak egy gyökeresen eltérő viselkedésformára? Hogyan, milyen alapokra épül majd a társadalom önbecsülése, öntudata? Ki mit tehet azért, hogy a lelkek kisimuljanak, az arcok elmosolyodjanak? Ezekre és még sok más fontos kérdésre keresi a válasz ( oka ) t a neves szociológus, közíró a Magyar Nemzet jövő szombati számában olvasható írásában, amely reményeink szerint töprengésre, a felvetett kérdések, problémák, alternatívák továbbgondolására és értelmes, komoly vitára ösztönzi a korunk nagy kérdései iránt érdeklődő és a nemzet sorsa iránt felelősséget érző olvasóinkat. Magyar Nemzet; Cím: Merre tovább , Magyarország ?; Szerző: -; Dátum: 1999/05/08 A példa alkalmi tagadó formája a közmondásnak.

[Példa 8] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok ):
Akárcsak a kereszténység fénykorában, amikor az egyén hétköznapjaitól az államéletig mindent a vallásnak vetettek alá, a szocialista országokban is abszolút prioritása volt a dogmáknak, minden azokhoz igazodott. Az egyedül üdvözítő valláshoz tartozni már a keresztényekben is felsőbbrendűségi tudatot alakított ki, s igazolta a keresztes hadjáratokat a más hitűek ellen. A jelentős kiváltságokkal rendelkező papi rend újjászületett a pártfunkcionáriusi kasztban, amely átvette a mindenre rátelepülő bizantinus bürokrácia szerepkörét is. A vallás államvallás volt, mindenki számára kötelező, ami megfelelt a vulgármarxizmussá züllesztett kötelező ideológiának. Az egyház azonosítható a párttal, a párttagság ugyanolyan szigorú hierarchia szerint tagolódott, mint a papság. Az egyszerű alapszervezeti titkár s a megyei első titkár között akkora különbség volt, mint a laikus barát vagy szerzetes és a püspök között. A hierarchia csúcsán az országok egyházfői ( első titkárai ) álltak, a csúcson pedig a világegyház korlátlan ura, Isten földi helytartója, a római pápa, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának első titkára. Jellemző, hogy nem az anyaszentegyház tévedhetetlen, hanem a pápa, s a pártnak csak a szólamokban volt mindig igaza, valójában a szovjet első titkárnak. Ha a katolikusok számára minden út Rómába vezetett, a kommunistáké Moszkvába. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: A bakancsos forradalom; Szerző: Gyurkó László; Dátum: 2001


További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája