Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast


Zvyk je železná košeľa.#

[Doklad 1]

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

  • zvyk Lemma: zvyk
  • je Lemma: byť
  • železná Lemma: železný
  • košeľa Lemma: košeľa

Význam(y)#

Príslovie konštatuje fakt, že človek opakovanou činnosťou nadobúda stále návyky a niekedy sa nedokáže ľahko vzdať alebo zbaviť týchto návykov a zaužívaných postupov. [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Zvláštnosti použitia príslovia s kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách na vytvorenie indexu. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Varianty so zámenou komponentov potenciálny komentár
[Doklad 5]

Variantné komponenty#

  • Variantný komponent 1 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 1
  • Variantný komponent 2 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 2
  • Variantný komponent 3 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 3

Typické použitie v texte#

Príslovie sa vyskytuje spravidla vo svojej citátovej podobe. [Doklad 1][Doklad 2][Doklad 6] [Doklad 7][Doklad 8]
Tematické okruhy (SK)
  • a

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie ):
Aj keď vyhlasovali, že ich do politiky nič nie je. Biely dvojalbum treba tráviť samozrejme trochu dlhšie, ako predošlé. Po ťažkých časoch to ináč kapelu zase vynieslo na výslnie. Spomedzi mojich najbližších najlepší partner na diskusie o týchto pesničkách bola moja sestra. Nie je to typická bigbiťáčka, ale jej prehľad jej môže hocikto závidieť. Posledne sme mali debatu o cover verzii Blackbird. Nie je v nej nič nové, myslím, že originál ju suverénne prežije. Okrem toho mi vadí, že potom nenasledujú Piggies. Darmo, zvyk je železná košeľa a znalci mi dajú za pravdu. V roku 1969 dávali trvalé výjazdné doložky a chodilo sa do Viedne. Tam ma čakal darček v podobe kresleného (!) filmu Yellow Submarine. Netušil som, že sa niečo také chystá a o to väčšie a milšie bolo moje prekvapenie. Je to krásna rozprávka s návodom, ako sa láskou dá poraziť zlo. Krásne. Ihneď som sa pustil do zháňania príslušného albumu, ktorý však je viac filmový, ako o Beatles. http://www.inzine.sk/article.asp?art=7378; Platne môjho života

[Doklad 2] (Odsek Význam(y) ):
V týchto ťahaniciach o pravidelné poplatky zo spravovania aktív a z umiestňovania akcií na trhu sa dvoria individuálnym i inštitucionálnym investorom. Zdá sa, že komerčné banky s rozsiahlymi pobočkovými sieťami na hlavnej triede majú ideálnu polohu na to, aby predávali celú škálu osobných vkladových produktov. Problém je len v tom, že veľké banky môžu byť nepopulárne. Sú považované za príliš škrobené alebo príliš hrabivé a tiež nie príliš priateľské. A keďže zvyk je železná košeľa, niektoré banky sa ešte stále zameriavajú na úverovú stránku podnikania. V dnešných dňoch si treba vybudovať značku a to niektorým nováčikom prináša konkurenčné výhody. Niektoré tradične komerčné banky veria, že cesta vpred spočíva v tom, aby sa rovný dával dokopy s rovným s cieľom znižovať náklady, čo by malo podporiť ziskovosť. To je vlastne východisková stratégia fúzie amerických silákov — Chase Manhattan a Chemical a fúzie japonských silákov — Bank of Tokio a Mitsubishi Bank. Profit 1997/WORD


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia ):
[...]Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov ):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte ):
„Asi máme v systéme vírus. Údaje, ktoré sme dostali, nedávajú žiaden zmysel. Kolega sa to pokúša dať do poriadku.“ „Dajte mi vedieť, keď niečo zistíte.“ Jim sa zachichotal. „Doktor McGrath je zvedavý na jej pohnútky, však?“ „Nechápem, prečo sa nad tým tak vzrušuješ, Jim,“ povedal John na ceste k dverám. „Zvyk je železná košeľa, to je všetko.“ „Hocikedy sa môžeš vrátiť na svoje miesto. Bol by som veľmi rád, keby si znova nastúpil do môjho oddelenia.“ Pepperdyne to myslel vážne a John bol vďačný bývalému kolegovi za prejavenú dôveru, no jeho odpoveď bola naďalej záporná. „U vás je priveľa stresu. Moje terajšie zamestnanie je pokojnejšie. “ Vzápätí mu oči padli na automapu s vyznačenou trasou vedúcou z Texasu do Južnej Karolíny a namosúrene dodal: „Aspoň doteraz bolo.“ Brown, Sandra: Svedkyňa. Bratislava: Remedium 1997.


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Sťahovaniu šľachty zo studených hradov do pohodlnejších sídiel sa prispôsobovala aj architektúra: dôraz bol kladený predovšetkým na symetriu, pohodlie a vonkajší dojem. Aj napriek všetkým spomenutým prenosným vymoženostiam tu zostáva jeden závažný problém: kam s výkalmi? Zvykom bolo vylievať ich z okna rovno na ulicu alebo do vody. Zabrániť tomu malo množstvo vyhlášok, dobových zákazov, ako aj zavedenie spoplatneného odvozu splaškov. Obľúbeným športom tejto doby bolo tiež „kladenie“ exkrementov pred brány svojich nepriateľov, ktorým pri nájdení tohto corpus delicti hrozila pokuta. Zvyk je železná košeľa a niet divu, že deti a služobníctvo boli stále odkázaní na úľavu priamo na ulici. http://www.inzine.sk/article.asp?art=4459; Záchodník

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

V prípade prvého výskytu zajakávania by sa rodičia nemali zbytočne znervózňovať a mali by venovať dieťaťu ešte viac pozornosti, lásky a podpory. Mali by sa vyzbrojiť trpezlivosťou, neupozorňovať na to dieťa a hľadať možný zdroj napätia alebo úzkosti, ktorý by mohol byť príčinou. A iba v prípade pretrvávania zajakávania dieťaťa vyhľadať pomoc odborníka z radov detských psychológov a logopédov. Aj v tomto prípade však treba hľadať takých, ktorí majú skúsenosti v tejto oblasti, a konfrontovať získaný názor s ešte aspoň jedným ďalším odborníkom. Nezabúdajte, že zvyk je železná košeľa a niektorí, najmä starší psychológovia, sa opierajú o výsledky výskumov do 60. rokov 20. storočia, ktoré videli bilingvizmus výlučne v negatívnom svetle. Aj keď pravdepodobne platí pravidlo, že každého výborného tlmočníka a prekladateľa možno podľa niektorej z definícií pokladať za bilingvistu, neznamená to ešte, že aj každý bilingvista je výborný tlmočník a prekladateľ. Studia Academica Slovaca 30. Prednášky XXXVII. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. Studia Academica Slovaca 30. Prednášky XXXVII. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mlacek. Bratislava: Stimul 2001.

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu _ [lemma="zvyk"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="zvyk" [|Wissenssammlungen/Sprichwörter/ * [word="železná"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="železná" []* [lemma="košeľa"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="košeľa"

Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.


Liste aller Sprichwörter