Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

A kivétel erősíti a szabályt. #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

  • kivétel Lemma: kivétel
  • erősíti Lemma: erősít
  • szabályt Lemma: szabály

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy egyes esetek, amelyek ellentmondanak a szabálynak, még nem semmisítik meg annak érvényét [Példa 1] [Példa 2] [Példa 3] [Példa 4]

Sajátos használat#

A közmondás sajátos használata. Kulcsszavak szögletes zárójelben egy index felállításához . [Példa 5] [Példa 6] [Példa 7]

Variánsok#

Alakváltozatok#

Kivétel erősíti a szabályt. [Példa 8]

Komponensek cseréje#

X erősíti a szabályt. A Krisztus komponens a szövegbe ágyazás folytán cserélődik ki a kivétellel.
[Példa 9]

A bevétel erősíti a szabályt. Szójáték a kivétel és a bevétel szavak alaki hasonlósága révén.
[Példa 10]


Variánskomponensek#

  • bevétel Lemma: bevétel

Tipikus használat a szövegben#

Themenbereiche (GER)
  • a

Példák #

[Példa 1] (Abschnitt közmondás ):
…a politikai tabula rasát végrehajtó új hatalom is szakmai kompromisszumra kényszerül. Különböző történelmi példák egész sorát lehet említeni, amikor a győztesek – mintegy suba alatt – átvették a korábban felhalmozott tapasztalatokat, némelykor – kivétel erősíti a szabályt alapon – az előző rendszer inkriminált embereit is felhasználva.Magyar Hírlap 1998/09/21

[Példa 2] (Abschnitt Jelentés(ek) ):
A rendszerváltás óta Magyarországon IMHO az eredeti tőkefelhalmozás ( kicsit rondábban, rablókapitalizmus ) időszakát éljük. Ez most a kóklerek és nem a becsületes emberek, becsületes vállakozások időszaka, és sajnos még el fog tartani egy ideig. Becsületes poltikusról mostanában pedig még úgyszintén nem hallottam ( ha van, akkor mélységes tiszteletem számára, azzal, hogy a kivétel köztudottan erősíti a szabályt ).Index Fórum; Szerző: HJM; Dátum: 1998/08/29

[Példa 3] (Abschnitt Jelentés(ek) ):
S persze önként adódik a kérdés, ha a Postabankkal lehetett alkut kötni, akkor - amennyiben az érdek úgy diktálja - nyilván mással is lehet. Vagy tényleg egyszer volt csupán Budán kutyavásár, más szóval a kivétel erősíti a szabályt, azaz továbbra is érvényben vannak a választási ígéretek? Magyar Hírlap; Cím: Galló Béla : Bergengócia; Dátum: 1998/08/15

[Példa 4] (Abschnitt Jelentés(ek) ):
Igaz, ami igaz, a lányos apák igen féltékenyek tudnak lenni, de mi ez ahhoz képest, amikor egy fiús mama megvizsgálja a menyjelöltet? Mi is hárman voltunk, és az én földreszállt angyal édesanyám számára egy lány sem volt elég szép, okos, kedves az egy szem fia számára, míg a mi udavarlóinkkal nem volt olyan szigorú. / Érdekes, magamon nem vettem ezt észre, nagyon szeretem a menyem, de - kivétel erősíti a szabályt. Index Fórum; Szerző: Nisa; Dátum: 1998/06/29

[Példa 5] (Abschnitt Sajátos használat ):
Svédországot mindezidáig elkerülték a nagyobb történelmi kataklizmák, bár nyílt utcán agyonlőtt miniszterelnököt láttak már ott is. De a Palme-gyilkosság volt a kivétel, a szabályt a jól adminisztrált eseménymentesség jelentette, amit ritkán borzolt fel szenzáció. Így aztán a svéd sajtó jobb híján egymás diszkreditálásával igyekszik kiérdemelni a nagyérdemű pártfogását. Magyar Narancs; Cím: Arccal a jogállam felé

[Példa 6] (Abschnitt Sajátos használat ):
Szerencse azonban, hogy nyáron a politikusok is nyaralni mennek. Ha történik is valami, ritkán olyan nagy horderejű, hogy emlékezetesebb maradjon. Ha pedig mégis, akkor sem tévedtem, mert az a kivétel, ami erősíteni hivatott a szabályt.MRégió: vajdasági; Stílusréteg: sajtó; Cím: Ugorj bele !; Szerző: Szabó Palócz Attila; Dátum: 2003/07/06

[Példa 7] (Abschnitt Sajátos használat ):
- A kettő nagyon is összefügg, kiegészíti, ösztönzi egymást. A vallás segíti az embereket, hogy tudatosan vállalják magyarságukat! S aki tudatosan vállalja, az arra is ügyel, hogy gyermekeit is így nevelje. Egy-két kivétellel - s mint tudjuk, a kivétel csak a szabályt erősíti - minden magyar gyermek magyar osztályba jár, az elsőtől a nyolcadikig. Templomba is sok gyermek jön, ők a gyülekezet díszei, élő virágai. Van úgy, hogy majd leszakad a kar a rengeteg fiataltól. Ilyenkor nagyon átérzem, milyen szép a lelkipásztori hivatás, mennyire érdemes igét hirdetni, általa összetartani egy közösséget. Romániai Magyar Szó; Cím: Vámfalusi kistarisznya; Szerző: SIKE LAJOS; Dátum: 2001/14/04

[Példa 8] (Abschnitt Variánsok - alakváltozatok ):
Köszönöm a goromba kérdést; de jóllehet karddal és hátulról támadsz rám, nem tudod, hogy a magamfajta szörnyetegnek hátralátó szeme van ám. Tudom, a próbafejezettel, szinopszissal házalni, szerencsés esetben leszerződni, megrendelésre regényt írni: ez a szabály; igen ám, de olyan szabály, hogy milliom kivétel erősíti, kivált nálunk. Írói tipológia dolga; magam ahhoz az alkotói típushoz tartozom, akinek az írás az életműködése. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Életút; Szerző: Határ Győző; Dátum: 1993

[Példa 9] (Abschnitt Variánsok - Komponensek cseréje ):
Persze az, hogy " önjelölt ", a messiás meghatározásába beletartozik; minden megváltó per definitionem önjelölt - s ebben Krisztus is csak erősíti a szabályt. Már amennyiben hiszünk tétovaságának, amellyel a Krisztus ( nem az eredeti kis, hitbuzgó, zsidó-farizeus rabbi, Jehoshuah - hanem a Pál-kreálta Konstrukciós Krisztus ) a küldetését, szerepét puhatolni próbálók faggatása elől kitér, ill. dodonai feleletekbe menekül. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Köpönyeg sors; Szerző: Határ Győző; Dátum: 1997

[Példa 10] (Abschnitt Variánsok - Komponensek cseréje ):
Viták a budakalászi Metro áruházról • A bevétel erősíti a szabályt Két táborra szakadt a 9 ezer fős Budakalász: a jó környezetet féltők ellenzik, az önkormányzati bevételekért aggódók támogatják, hogy az 1998-ban elfogadott általános rendezési tervet egy új Metro áruház kedvéért módosítsák. A hét végén népszavazásra készülő lakosság nemcsak a konkrét helyi ügyről, hanem végső soron a Budapest és Szentendre közötti, egyre fogyó szabad térség beépíthetőségéről fog dönteni. Heti Világgazdaság; Cím: Viták a budakalászi Metro áruházról; Szerző: Szabó Gábor; Dátum: 2000/05/6

További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.

Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok..


Az összes közmondás listája