Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Bez práce nejsou koláče. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • bez Lemma: bez
  • práce Lemma: práce
  • nejsou Lemma: být
  • koláče Lemma: koláč

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje přesvědčení, že bez práce a vlastního přičinění nelze dosáhnout úspěchu , ba dokonce ani materiálního zabezpečení v životě. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví se občas vyskytuje v nominalizované podobě [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#


Záměna komponent#

Bez práce nejsou \podst. jméno\. [Doklad 3]

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Přísloví se často vyskytuje ve vedlejší větě uvozené větou hlavní, která obsahuje sloveso "platit" v různých formách. [Doklad 4]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Připomněl, že jeden z prvních pokusů o modernizaci profese přinesl pouze špatnou zkušenost. "Chlapi chodili po supermarketech s nápisem Podaruj! Marně, zadarmo vám dneska nikdo nic nedá. Musí se makat, a to nehledě na svátky i nemoce, bez práce nejsou koláče," prohlásil Josef R. Přidělil podřízeným kolegům oblasti a určil, na co se kdo bude specializovat. "Na vzdělávacích kurzech se budou všichni bez pardónu učit oceňovat nové druhy zboží a cizí měnu," doplnil. Mladá fronta DNES, 8. 12. 2000

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):
Čtyřkoaliční koláče bez práce Zvláštní věc se podařila čtyřkoalici: Ačkoliv téměř nic společně neudělala, občané ji podle agentury STEM začínají brát jako něco normálního, jako něco, co funguje. Hospodářské noviny, 23. 2. 2000

[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):

"Bez práce nejsou koláče" platí pro studenty o prázdninách dvojnásobně a v mírně pozměněném znění: bez práce nejsou prázdniny. Na to, aby si mohli užít volna podle svých představ, si totiž musí většinou vydělat. ladá fronta DNES, 12. 7. 1999

[Doklad 4] (Odstavec Typické užití v textu ):

Navíc od věků platilo a bude platit, že bez práce nejsou koláče. Pan Špidla a celá vláda by se měli velmi vážně zamyslet, zda není současný sociální systém rozmařilý. Právo, 14. 12. 1999

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="práce"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="práce" {0,2 [word="koláče"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="koláče"


Seznam všech přísloví