Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Co tě nezabije, to tě posílí.#


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • co Lemma: co
  • tě Lemma: ty
  • nezabije Lemma: zabít
  • to Lemma: to
  • posílí Lemma: posílit

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje přesvědčení, že člověk je po překonání překážek a těžkých životních situací silnější, než byl předtím. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

Hlas voličů, hlas boží . [Doklad 4]

Komponenty#

  • hlas Lemma: hlas
  • voličů Lemma: volič
  • boží Lemma: boží

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Neosvědčila se přílišná shovívavost k zákazníkům: "Mám mezi obchodními partnery tři miliony pohledávek, z většiny těch peněz už nic neuvidím. "Ale špatné zkušenosti Jindřich Babarík dokáže zúročit přesně podle hesla "co tě nezabije, to tě posílí". BAEL má dnes s šesti pracovníky osmimilionový roční obrat. Loni vydělal půldruhého milionu, letos čeká obdobný zisk. Mladá fronta DNES, 23. 11. 2001

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="co"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="co" {0,2 [word="nezabije"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="nezabije"


Seznam všech přísloví