Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast

Co tě nezabije, to tě posílí.#


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • co Lemma: co
  • tě Lemma: ty
  • nezabije Lemma: zabít
  • to Lemma: to
  • posílí Lemma: posílit

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje přesvědčení, že člověk je po překonání překážek a těžkých životních situací silnější, než byl předtím. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

Hlas voličů, hlas boží . [Doklad 4]

Komponenty#

  • hlas Lemma: hlas
  • voličů Lemma: volič
  • boží Lemma: boží

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Neosvědčila se přílišná shovívavost k zákazníkům: "Mám mezi obchodními partnery tři miliony pohledávek, z většiny těch peněz už nic neuvidím. "Ale špatné zkušenosti Jindřich Babarík dokáže zúročit přesně podle hesla "co tě nezabije, to tě posílí". BAEL má dnes s šesti pracovníky osmimilionový roční obrat. Loni vydělal půldruhého milionu, letos čeká obdobný zisk. Mladá fronta DNES, 23. 11. 2001

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="co"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="co" {0,2 [word="nezabije"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="nezabije"


Seznam všech přísloví