unbekannter Gast

Jistota je jistota. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • jistota Lemma: jistota
  • je Lemma: být

Význam(y)#

Přísloví konstatuje fakt, že člověk je občas nucen být ve svém konání ostražitější a opatrnější, aby předešel možným negativním následkům. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Rodiče jej přemluvili, aby dal místo gymnázia přednost dopravní průmyslovce: z obav, aby mu "kádrové důvody" nezhatily cestu k dalšímu vzdělání. A navíc, jistota je jistota. Ať se děje cokoli, koleje budou vždy, říkali. Když se jej na internetovské besedě nedávno ptali, jestli opravdu jako šestnáctiletý napsal básničku k Vítěznému únoru, virtuálně se zasmál: "Jeden profesor mě přemlouval ke vstupu do strany. Ve své mladé hlavě jsem si to spočítal tak, že napsat básničku můžu, do KSČ ale nevstoupím ..., a tak i bylo." Reflex, č. 48/1998

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="jistota"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="jistota" {0,3 [word="jistota"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="jistota"


Seznam všech přísloví