Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Jistota je jistota. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • jistota Lemma: jistota
  • je Lemma: být

Význam(y)#

Přísloví konstatuje fakt, že člověk je občas nucen být ve svém konání ostražitější a opatrnější, aby předešel možným negativním následkům. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Rodiče jej přemluvili, aby dal místo gymnázia přednost dopravní průmyslovce: z obav, aby mu "kádrové důvody" nezhatily cestu k dalšímu vzdělání. A navíc, jistota je jistota. Ať se děje cokoli, koleje budou vždy, říkali. Když se jej na internetovské besedě nedávno ptali, jestli opravdu jako šestnáctiletý napsal básničku k Vítěznému únoru, virtuálně se zasmál: "Jeden profesor mě přemlouval ke vstupu do strany. Ve své mladé hlavě jsem si to spočítal tak, že napsat básničku můžu, do KSČ ale nevstoupím ..., a tak i bylo." Reflex, č. 48/1998

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="jistota"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="jistota" {0,3 [word="jistota"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="jistota"


Seznam všech přísloví