Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Každý si nese svůj kříž. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • každý Lemma: každý
  • si nese Lemma: nést si
  • svůj Lemma: svůj
  • kříž Lemma: kříž

Význam(y)#

Přísloví konstatuje fakt, že každý člověk má svůj osud, k němuž patří i trápení a problémy, s nimiž se musí vyrovnat. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Quisque suas sustinet cruces Každý si nese svůj kříž Koho Pánbůh miluje, toho křížkem navštěvuje. http://www.e-kniha.com/latinske-citace-od-q.html

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [lemma="nést"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="nést" {0,3 [lemma="kříž"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="kříž"


Seznam všech přísloví