Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast

Každý si nese svůj kříž. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • každý Lemma: každý
  • si nese Lemma: nést si
  • svůj Lemma: svůj
  • kříž Lemma: kříž

Význam(y)#

Přísloví konstatuje fakt, že každý člověk má svůj osud, k němuž patří i trápení a problémy, s nimiž se musí vyrovnat. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Quisque suas sustinet cruces Každý si nese svůj kříž Koho Pánbůh miluje, toho křížkem navštěvuje. http://www.e-kniha.com/latinske-citace-od-q.html

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [lemma="nést"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="nést" {0,3 [lemma="kříž"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="kříž"


Seznam všech přísloví