unbekannter Gast

Kdo nepracuje, ať nejí.#


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • kdo Lemma: kdo
  • nepracuje Lemma: pracovat
  • nejí Lemma: jíst

Význam(y)#

Přísloví lze užít jako kritický komentář vyjadřující přesvědčení, že člověk, který nepracuje či se dokonce práci úmyslně vyhýbá, si nezaslouží blahobyt. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#


Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Slovensko první třídy se rozhodlo, že už druhou a třetí třídu ze svých daní platit nebude. Podle hesla "kdo nepracuje, ať nejí" seškrtal stát sociální dávky na tisíc korun na měsíc. S dodatkem, že kdo se zúčastní veřejných prací, může dostat dvojnásobek. Jenže "veřejné práce" jsou zatím jen pro pár stovek lidí. Lidové noviny, 26. 2. 2004

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="kdo"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="kdo" {0,1 [word="nepracuje"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="nepracuje"


Seznam všech přísloví