unbekannter Gast

Kdo platí, ten poroučí.#


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • kdo Lemma: kdo
  • platí Lemma: platit
  • ten Lemma: ten
  • poroučí Lemma: poroučet

Význam(y)#

Přísloví konstatuje fakt, že o podstatných věcech nakonec rozhoduje ten, kdo má peníze či vliv a moc. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Pokud by se totiž staly peníze z reklamy pro televizi významnou položkou, byla by závislá na hlavních inzerentech. Přestala by plnit to, co jí ukládá zákon a co se obvykle nazývá veřejnoprávní službou. Přes veškeré deklarace by prostě musela v některých případech upravovat svůj názor, neboť Kdo platí, ten poroučí". Existuje i druhý pól této debaty o reklamě. Britská BBC reklamu vůbec nemá a je tedy plně závislá na tom, jaký veřejnoprávní servis poskytuje. Jenže, takto jednoduché srovnání s Velkou Británií poněkud kulhá. Hospodářské noviny, 29. 12. 2003

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="platí"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="platí" {0,2 [word="poroučí"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="poroučí"


Seznam všech přísloví