Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Kdo s čím zachází, s tím také schází.#


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • kdo Lemma: kdo
  • čím Lemma: co
  • zachází Lemma: zacházet
  • tím Lemma: to
  • schází Lemma: scházet

Význam(y)#

Přísloví konstatuje fakt, že ten, kdo uplatňuje kruté, třeba i násilné metody při jednání s jinými lidmi, se v mnohých případech sám stává obětí týchž metod. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

S čím kdo zachází, s tím také (i) schází. Čím kdo zachází, tím také schází. [Doklad 2] Kdo mečem zachází, mečem schází. [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Zeman svého času stranické "antizemanovce" ( Buzkovou, Zaorálka ...) sice dusil, ale od vlivu výrazně neodřezával. Špidla své antikřídlo vystrašil, odsunul na druhou partajní kolej. To se neodpouští. Kdo s čím zachází, s tím také schází. Zeman si Špidlu vybral, když potřeboval. Když potřebuje, jde mu po krku. Mladá fronta DNES, 17. 1. 2003

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="čím"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="čím" {0,2 [word="zachází"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="zachází"


Seznam všech přísloví